Telefonoversigt

Find den medarbejder, som kan hjælpe

KONTAKTOPLYSNINGER - LEDELSEN OG ADMINISTRATION
Navn Mail Telefon Område
 Ulla Høy Henriksen  uuvuh@herning.dk  20358156  Chef for Ungevejledningen
 Inger Veng Rasmussen  uuvir@herning.dk  22432884  Afdelingsleder UU-Herning
 Majbrit Lambæk  uuvmv@herning.dk  30360683  Afdelingsleder Rådgiverafsnittet
 Birgitte Christensen  uuvbc@herning.dk  23665991  Gruppeleder Next Job
 Hanne Jeppesen  uuvhj@herning.dk  20870353  Gruppeleder Ungeindsatsen
 Anni Ravn   uuvar@herning.dk  96287531  Specialist/koordinator UU-Herning
 Anette Thastrup  uuvat@herning.dk  20605387  Administrativ medarbejder Rådgiverafsnittet
 Birgit Burla  uuvbb@herning.dk   96287530  Administrativ medarbejder Rådgiverafsnittet

KONTAKTOPLYSNINGER - UU-HERNING
Navn Mail Telefon Område
Kirsten Thyregod uuvkt@herning.dk  30763679

UU-vejleder på Kibæk Skole og  Børneskolen Bifrost
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne.
Vejleder for unge 18-25 årige, som har fødselsdag mellem den 3.-5.
Tovholder: Ungetilbud, vejledningsfaglige emner, Rehabiliteringsteam

Hanne Rehhoff uuvha@herning.dk  30763675 UU-vejleder på Lind Skole, Snejbjerg Skole, Parkskolen, Studsgård Friskole, Marilyn Anne
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag mellem 6.-9.
Bente Villadsen Sønderup uuvbs@herning.dk  24457059 UU-vejleder på Vestervangskolen incl. spec.kl., Herning Friskole, Parkskolen, Hammerum Skole, Hammerum Friskole, Herningsholmskolen incl. centerklasser, Midtjyllands Kristne Friskole
Jørgen Krogh Poulsen uuvjp@herning.dk  30763674

UU-vejleder på Sunds-Ilskov Skole, Skolen på Sønderager (10. klasse), Haderup Skole, Vinding Skole (incl. spec.kl.), Feldborg Frie Børneunivers, Institutionen Koglen
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne (undtaget Skolen på Sønderager)
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag den 1. og 2. + ÅUP
Tovholder: karrierevejledning, UPV, IT-platforme, vejledning i 10. kl.

Jesper Madsen uuvjm@herning.dk  25143654 UU-vejleder på Skolen på Sønderager (TAK-klasser), Aulum-Hodsager Skole, Aulum Kr. Friskole, UngHerning
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne (undtaget Skolen på Sønderager)
Peter Villadsen uuvpv@herning.dk  29220262 UU-vejleder på Brændgårdskolen, Lundgårdskolen, Vildbjerg Skole, Familiehøjskolen Skærgården samt skolerne specialklasser
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag den 15., 16. og 22.
Tovholder: Projekt Alle skal med, Gruppevejledning og Ungetilbud
Mette Lysgaard Brix uuvml@herning.dk  21265123 Myndighed på 15-17 årige fra Vildbjerg Skole, Parkskolen, Vestervangskolen og Herning Friskole
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag den 23.-31. 
Fritidsjobkonsulent
Modtagelsen på Herning Produktionsskole
Rikke Brøndum Jensen uuvrj@herning.dk  29220261 Myndighed på 15-17 årige fra Herningsholmskolen, Hammerum Skole, Hammerum Friskole, Skolen på Sønderager og Midtjyllands Kristne Friskole
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag den 10.-14. og 17.-21.
Modtagelsen på Herning Produktionsskole
Pernille Kjær Andersen uuvpa@herning.dk 22491666 UU-vejleder på Sdr. Felding Skole og Gjellerupskolen samt skolernes specialklasser
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Tidlig indsats 5.-6. klasse på Sdr. Felding Skole
Rikke Damm uuvrd@herning.dk 29220268  
Christian Moesgaard uuvcm@herning.dk 30763671  
Karen Skovbakke Andersen uuvka@herning.dk 21265181 Virksomhedskonsulent for unge under 18 år
Mette Jordan uuvmj@herning.dk 23241656 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - projektleder
Michael A. Simonsen uuvma@herning.dk 22594581 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Bente Høybye uuvbh@herning.dk   Træffes tirsdage og onsdage
Evalueringsrapport for projektet Alle skal med 
Anni Ravn uuvar@herning.dk 51491045 UU-koordinator på brobygning og introduktionskurser
Praktikformidler - Praktik med begrænset antal pladser
IT-superbruger for UU-platforme
WEB- redaktør
       
       
       

Rådgivning - Aktiv Beskæftigelsesindsats - RAB-afsnittet
Navn Mail Telefon Område
Linda Richter Nielsen uuvln@herning.dk 20750804

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 1. og 2. 
Tovholder: Sagsgange

Katja Winter uuvkj@herning.dk 21265140

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år 

Vender tilbage fra barsel den 23. maj 2018

Tina Facius uuvtf@herning.dk 21265142 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 15. og 16. 
Tovholder: Gladiator Trainee
Superbruger: Workbase
Helle K. Lindberg uuvhl@herning.dk 21265154 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 17. og 21. 
Barselsvikar for Camilla Venø Kjærgaard
Kent Echo Glad uuvkg@herning.dk

21265140

21265148

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 05.-09. og 27.-31.
Barselsvikar for Katja Winter Nissen
Barselsvikar for Louise Kristiansen

Karina Jensen uuvkj@herning.dk 96284185 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 10.-14.
 
Susanne Hoffmann uuvsh@herning.dk 20279195 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 22.-26.
Erik Thevarajah uuvet@herning.dk 22519779 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 3. og 4 + H-sager med fødselsdato 14.-18.
Maibrit Nielsen uuvmn@herning.dk 24790875 STU-området
Ester Andersen uuvea@herning.dk 96284303

Socialrådgiver
Handicap-sager med fødselsdato 01.-13.

Carina Stier uuvcs@herning.dk 96284106 Socialrådgiver
Handicap-sager med fødselsdato 19.-31.

Ungeindsatsen
Navn Mail Telefon Område
Esther Ravn uuver@herning.dk 22809155 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Astrid Iversen uuvai@herning.dk 40871507  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Egon Jakobsen uuvej@herning.dk 24791715  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Lone Juul  uuvlz@herning.dk 30578580  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Solveig F. Madsen uuvsm@herning.dk 30358790  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Danica Novak-Sarcevic  uuvds@herning.dk  20782725  Virksomhedspraktikker og ungevejledning 
Iben Marie K. Byrdal  uuvim@herning.dk 60960144  Virksomhedspraktikker og ungevejledning 
Nina H. Merring uuvnm@herning.dk 22407943  Virksomhedspraktikker og ungevejledning 
Berit Grann Jensen uuvbj@herning.dk 22796704 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Inge-Lis Visby Jeremiassen uuvij@herning.dk 30376958 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Helle Hosbjerg uuvhh@herning.dk 22511421 Ungeindsats

KONTAKTOPLYSNINGER Next Job
Navn Mail Telefon Område
Jette V. Kristensen uuvjv@herning.dk 30689678  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Lisa Gotfredsen uuvlg@herning.dk 23293593  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Tinna H. Bergstedt uuvtb@herning.dk  20870352  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Mette H. Moesgaard uuvmh@herning.dk  23666002  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Charlotte S. Dahm uuvcd@herning.dk  21769762  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
René Foss-Juul uuvrf@herning.dk  40236552  Virksomhedspraktikker og ungevejledning. Tværgående indsats i Next Job og Ungeindsatsen for unge, der ikke er klar til fuld indsats 
Jytte Laursen uuvjy@herning.dk    Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Susanne Lindgaard uuvsl@herning.dk  21995957  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Martin Leander uuvle@herning.dk 20681351 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Maybrith Sasser uuvmx@herning.dk 20681351 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Anette Thastrup uuvat@herning.dk 20605387

Administrative funktioner
Indkøb af kontorartikler
IT-superbruger for rådgiverafsnittet, NextJob og Ungeindsatsen

Anne-Kirstine Lorentsen uuvak@herning.dk 29672721 Kantinemedarbejder Valeursvej