UU-Herning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) yder vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasse.

Vi giver kollektiv vejledning til alle og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

Vi sørger også for, at eleverne i 8.-10. klasse får mulighed for at komme på introduktions- og brobygningsforløb.

Du kan bruge Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), hvis du:

  • er folkeskoleelev og går i 6.-10. klasse
  • ikke er fyldt 25 år endnu og har brug for vejledning i forbindelse med arbejde og uddannelse.

Elever i folkeskolen får automatisk vejledning. Når du har forladt folkeskolen, og indtil du fylder 25 år, har du ret til at få hjælp i dit lokale UU-center. Du vil blive kontaktet af en vejleder, hvis du ikke har gennemført eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Indhold hentet fra borger.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan tilbyde dig en samtale om uddannelse og job og lave en uddannelsesplan sammen med dig.

Du kan også få vejledning om:

  • hvilke muligheder du har for uddannelse
  • kontakt med uddannelsesstederne
  • adgangskrav og muligheder for, at du kan kvalificere dig til dit drømmestudium
  • praktikforløb
  • brobygning
  • økonomi under uddannelsen.
Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning
Tlf.: 96 28 75 30

 

Åbningstider:
Mandage & onsdage: kl. 9-15
Tirsdage & fredage: kl. 9-12
Torsdage: kl. 9-17