Kommunal kontaktpersonsordning

En kontaktperson fra Ungevejledningen er en uddannelsesvejleder, der har en øget opmærksomhed på og øget kontakt med en ung i overgangen til ungdomsuddannelse. Dette kaldes en særlig vejledningsindsats.

Uddannelsesvejlederen har en særlig opgave i at skabe tryghed og gennemskuelighed for den unge i mødet med Ungevejledningen i Herning Kommune.

Kontaktpersonens primære opgave er at skabe klarhed over de barrierer, der er på spil hos den unge og som gør, at der endnu ikke er opnået fodfæste i uddannelse eller job.

Har den unge en rådgiver f.eks. i Center for Børn og Forebyggelse (unge u. 18 år) eller i Ungevejledningen (unge o. 18 år og som modtager uddannelseshjælp), vil vedkommende være den unges kontaktperson og samarbejder med uddannelsesvejleder, når der er et fokus på uddannelse eller job.

Du er velkommen til at kontakte os eller din uddannelsesvejleder, hvis du vil høre mere om ordningen.