Kontakt os - se telefonoversigt

Luk alle
Åben alle

Kontaktoplysninger - Ledelse

Navn

Mail

Telefon

Område

Ulla Høy Henriksen

uuvuh@herning.dk

20358156

Ledelse af Ungevejledningen

Manja Tilly

uuvti@herning.dk

22432884

Faglig ledelse af Rådgivning og understøttende social indsats

Majbrit Vestergaard Lambæk

uuvmv@herning.dk

30360683

Faglig ledelse af Ungevejen og Uddannelsesvejledningen, herunder STU

Søren Lyhne

uuvsy@herning.dk

22882331

Ledelse af Jobvejen, herunder Ungeindsatsen og Jobteamet

Birgitte Omann Christensen

uuvbc@herning.dk

23665991

Ledelse Jobvejen, herunder Next Job

Kontaktoplysninger - Uddannelsesvejledningen

Navn     

Mail

Mobil

Område

Kirsten

Thyregod

uuvkt@herning.dk

 30763679

Uddannelsesvejleder på

Kibæk Skole og  Børneskolen Bifrost

Kontaktperson for unge 18-24 årige med fødselsdag 1.-15.

Tovholder: Lær at tackle, ERFA-møder FGU

Anisa

Ravi

uuvan@herning.dk

 24457059

Uddannelsesvejleder på

Snejbjerg Skole

Myndighed på 15-17 årige med fødselsdag den 16.-31.

18-24 årige med fødselsdag den 16.-31.

Opsøgende og opfølgende indsats til unge, som ikke har en ungdomsuddannelse

Jørgen

Krogh

Poulsen

uuvjp@herning.dk

 30763674

Uddannelsesvejleder på

Sunds-Ilskov Skole (incl. spec.kl.),

Haderup Skole, Feldborg Frie Børneunivers, Institutionen Koglen

Tovholder: Karrierevejledning, UPV, IT-platforme, vejledning i 10. kl.

Jesper Sandal Thorø

uuvjt@herning.dk

25143654

Uddannelsesvejleder på Aulum-Hodsager Skole, Aulum Kristne Friskole, UngHerning (Helius & Volume2), Børneskolen Skærgården, Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler)

Marianne

Pihl

uuvmp@herning.dk

 22180531

Uddannelsesvejleder på

Lindbjergskolen og Sdr. Felding Skole

Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler)

Peter

Villadsen

uuvpv@herning.dk

29220262

Uddannelsesvejleder på

Brændgårdskolen, Lundgårdskolen samt skolernes specialklasser

Kontaktperson for unge 18-24 årige 

Tovholder: Projekt Alle skal med, Gruppevejledning og Ungetilbud

Heidi

Rosendahl

uuvhr@herning.dk

24457109

Uddannelsesvejleder på

Vildbjerg Skole, Sørvad-Ørnhøj Skole,

Skoleskibet Marilyn Anne.

Kontaktperson for unge 18-24 årige

Rikke

B. Damm

uuvrd@herning.dk

29220268

Uddannelsesvejleder på

Midtjyllands Kristne Friskole,

Vestervangsskolen incl. specialklasser,

Herning Friskole

Kontaktperson for unge 18-24 årige

Christian

Moesgaard

uuvcm@herning.dk

30763671

Uddannelsesvejleder på

10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasium, Hammerum Friskole, Parkskolen

Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler)

Tovholder: 10. klasse, TR

Helle

Bernth

uuvhb@herning.dk

20686057

Uddannelsesvejleder på

Valdemarskolen

Kontaktperson for unge 18-24 årige

Mathias Karlov Wodarka

uuvmw@herning.dk

20711167

Uddannelsesvejleder

Lind skole, Talentklasserne

Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler) SOSU kontaktperson

Pia Buch

uuvpb@herning.dk

22491666

Uddannelsesvejleder

Herningholmsskolen incl. spc. Klasser

15-17 årige med fødselsdag den 1.-10. (Pligtbekendtgørelsen)

Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler)

Michael A.

Simonsen

uuvma@herning.dk

22594581

Tværgående indsats for unge 15-18 årige

Projekt Ung på vej - mentor

Heidi

Løvig

Rasmussen

uuvhe@herning.dk

51648644

Tværgående indsats for unge 15-18 årige

Projekt Ung på vej - mentor

Janus

Louw

uuvja@herning.dk

20754368

Tværgående indsats for unge 15-18 årige

Projekt Ung på vej - mentor

Lisa Schultz

uuvls@herning.dk

22190238

Tværgående indsats for unge 15-18 årige

Projekt Ung på vej - mentor

Malene Holk

uuvho@herning.dk

22162185

Ungeguide - Ung i uddannelse

Søren Høgh-Mikkelsen

uuvso@herning.dk

22385533

Ungeguide - Ung i uddannelse

Kontaktoplysninger - Rådgivning og understøttende social indsats

Navn

Mail

Telefon

Område

Tina Vestergaard

uuvtv@herning.dk

20750804

Socialrådgiver

Handicapsager med fødselsdato 18.-26. 

Henriette Villesen

uuvhv@herning.dk

25697368

Socialrådgiver

H-sager med fødselsdato 09.-17.
Barselsvikar for Anja

Tina Facius

uuvtf@herning.dk

21265142

Socialrådgiver

Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 15. 

Tovholder: Gladiator Trainee

Anja R. Nielsen (barsel)

uuvax@herning.dk

25697368

Socialrådgiver

 

Handicap-sager med fødselsdato 09.-17.

Superbruger: Momentum

Kent Echo Glad

uuvkg@herning.dk

21265180

Socialrådgiver

Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 09.-11. 

Drude Krarup

uuvdg@herning.dk

 40871507

Socialrådgiver

Uddannelsesparate og aktivitetsparate <25 år med fødselsdato 22.-24.

Susanne Hoffmann

uuvsh@herning.dk

20279195

Socialrådgiver

Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 29.-31.

Karin Munck 

Carstensen

uuvsc@herning.dk

22157899

STU-området

Handicap-sager med fødselsdato 27.-31.

Maibrit Nielsen

uuvmn@herning.dk

24790875

STU-området

Ester Andersen

uuvea@herning.dk

96284303

Socialrådgiver

Handicap-sager med fødselsdato 01.-08.

Mathilda Holm

uuvmk@herning.dk

22875452

Socialrådgiver

Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 1.-4.

Åbenlys uddannelsesparate unge <25 år

Line Jensen (barsel)

Anne Kalstrup Andersen (vikar)

uuvlj@herning.dk

uuvaa@herning.dk

20604813

20813837

Socialrådgiver

Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 13.-15.

Louise Kristiansen

uuvlk@herning.dk

22566258

Socialrådgiver

Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 17.-19.

Helle K. Lindberg

uuvhl@herning.dk

21265154

Socialrådgiver

Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 20.-23.

Chalotte Tranberg

uuvct@herning.dk

20654059

Mentor

Uddannelse/fastholdelse

Line Åbjerg Jensen

uuvli@herning.dk

20805752

Mentor

Uddannelse/fastholdelse

Thomas Pedersen

uuvtp@herning.dk

22562558

Mentor

Uddannelse/fastholdelse

Karina Himmelstrup

uuvkh@herning.dk

22375130

Mentor

Uddannelse/fastholdelse

Iben Marie K. Brydal

uuvim@herning.dk

60960144

Mentor

Uddannelse/fastholdelse

Rikke Esager Sørensen

uuvrs@herning.dk

22519779

Botræner

Mai-Britt Svendsen

uuvsv@herning.dk

20743227

Botræner

Lone Vognstoft

uuvlo@herning.dk

22347899

Bostøtte

Linda Lauterbach Knudsen

uuvll@herning.dk

22155896

Bostøtte

Rikke Kamp Pedersen

uuvrp@herning.dk 

22357764

Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 25.-28. (Vikar)

Asrin Nurgostar

uuvaz@herning.dk

22374380

Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år (Vikar)

Kalid Isak M. I. Abdi

uuvki@herning.dk

22494714

Socialrådgiverstuderende 

Kontaktoplysninger - Ungeindsatsen

Navn

Mail

Telefon

Område

Esther Ravn

uuver@herning.dk

22809155

Virksomhedspraktikker og ungevejledning

Signe Bang

uuvsb@herning.dk

40714833 

Virksomhedspraktikker og ungevejledning

Egon Jakobsen

uuvej@herning.dk

24791715 

Virksomhedspraktikker og ungevejledning

Lone Juul 

uuvlz@herning.dk

30578580 

Virksomhedspraktikker og ungevejledning

Solveig F. Madsen

uuvsm@herning.dk

30358790 

Virksomhedspraktikker og ungevejledning

Nina H. Merring

uuvnm@herning.dk

22407943 

Virksomhedspraktikker og ungevejledning 

Berit Grann Jensen

uuvbj@herning.dk

22796704

Virksomhedspraktikker og ungevejledning

Inge-Lis Visby Jeremiassen

uuvij@herning.dk

20376958

Virksomhedspraktikker og ungevejledning

Helle Kirstine Juel

uuvhk@herning.dk

22336254

Virksomhedspraktikker og ungevejledning

Charlotte Rasmussen

uuvcr@herning.dk

21995957

Virksomhedspraktikker og ungevejledning

Kontaktoplysninger - Jobvejen

Navn    

Mail

Telefon

Område

Lisa Gotfredsen

uuvlg@herning.dk

23293593 

Jobtræning internt og eksterne praktikker, vejleder, undervisning og OCN

Elise Mortensen

(barsel)

uuvem@herning.dk

22968329

Jobtræning, OCN og produktion

Marianne Sørensen

uuvmz@herning.dk 

22968329

Jobtræning internt, vejleder, undervisning og OCN

Chloe Regitze Merle Dahm

uuvcd@herning.dk 

21769762 

Jobtræning internt, vejleder, undervisning og OCN

AMR

Maybrith Sasser

uuvmx@herning.dk

20681351

Jobtræning internt, produktion og OCN

Anne-Kirstine Lorentsen

uuvak@herning.dk

29672721

Jobtræning internt - køkken, vejleder, undervisning og OCN

Nikolaj Danielsen

uuvnd@herning.dk

22511321

Jobtræning internt, produktion og OCN

Sanne Bojer Herlev

uuvsz@herning.dk

20870352

Jobtræning internt og eksterne praktikker, vejleder, undervisning og OCN

Tinna H. Bergstedt

uuvtb@herning.dk

23666002

Jobtræning internt og eksterne praktikker, vejleder, undervisning og OCN

Mette Holm Moesgaard

uuvmh@herning.dk

22314905

Jobtræning internt, vejleder, undervisning og OCN

Anette Thastrup

uuvat@herning.dk

20605387

Administrative funktioner for Jobvejen, RAB, Ung på Vej, Ung i Uddannelse

Indkøb af kontorartikler

IT-superbruger for Godsbanevej 1A

Solveig Fonnesbæk

uuvsf@herning.dk

22962568

Job/virksomhedskonsulent

Unge over 18 år - Vejen til beskæftigelse

Relationsarbejde, grænsen mellem job/mentor, sager der kræver lidt mere pædagogisk konsulentarbejde

Workshops: Søvnvejledning, NADA, Superbruger: Vitas

Charlotte Mølgaard

uuvcl@herning.dk

20847698

Job/virksomhedskonsulent

Unge over 18 år - Vejen til beskæftigelse

Relationsarbejde, grænsen mellem job/mentor, sager der kræver lidt mere pædagogisk jobkonsulentarbejde.

Workshops: CV/ansøgninger - Arbejdsmarkedet- psykologi, stress, kost

Flemming Munk

uuvfm@herning.dk

20887724

Job/virksomhedskonsulent 

Unge over 18 år - Vejen til beskæftigelse

Skabe kontakter/ praktikker/ sparke døren ind og opbygge netværk

Innovation - partnerskaber - erhvervsrettet

Kontaktoplysninger - Ungevejen

Navn

Mail

Telefon

Område

Anni Ravn

 uuvar@herning.dk

 51491045

Brobygning og introduktionskurser

Samarbejde med ungdomsuddannelser

Forældrearrangementer

Webredaktør

Rikke Brøndum Jensen

 uuvrj@herning.dk

 29220261

Modtagelsen, screeningssamtaler

OBS-liste 15-17 årige

Samarbejde med uddannelsessteder 

Innovation nye samarbejdsområder på tværs

Tovholder på ART-kurser

Karen Skovbakke Andersen

 uuvka@herning.dk

 21265181

Praktikker for unge over 18 år i samarbejde med UU - Vejen til uddannelse

Innovation - partnerskaber - erhvervsrettet

Etablering af EGU-Praktik- og Elevpladser

Workshops: Arbejdsmarkedskendskab, CV-kurser, ART-instruktør

Tina Lund

uuvtl@herning.dk  

20948897

Ungevejens Modtagelse, screeningssamtaler

Redaktør på formidlingsplatforme: App, Facebook, LinkedIn og Hjemmeside

Workshops: ART-instruktør

Camilla Kjærgaard

uuvcn@herning.dk

21265140

Modtagelsen 

15-17 årige med fødselsdag den 11-20.. (Pligtbekendtgørelsen) samt Åbenlyst uddannelsesparate

Astrid Lilhav Riis

uuval@herning.dk

 

Psykolog - IBBU-projektet

Hanne Jeppesen

uuvhj@herning.dk

20870353

Kvalitetsudvikling, koordinering og fleksjobetablering/- fastholdelse

Etablering af EGU-Praktik- og Elevpladser 

Helle Hosbjerg

uuvhh@herning.dk

22511421

Fleksjobetablering/- fastholdelse

Åbningstider i Ungevejen

Mød os i Ungevejen, Lillelundvej 29:

 

Mandage: kl. 11.00-14.00
Tirsdage: kl. 11.00-14.00
Onsdage: kl. 11.00-14.00
Torsdage: kl. 13.00-16.30
Fredage: kl. 10.00-13.00