Kvalitetssikring

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledning skal, jf. Lov om Kommunal Ungeindsats, sættes i system. Systemet skal belyse vejledningens omfang, resultater og effekter samt samarbejdet med andre aktører.

Jvnf. LBK nr. 1017 af 04/10/2019 kap. 11.

Rammer for vejledningen i Herning kommune:

Ungevejledningen varetager uddannelsesvejledningen beskrevet i LBK 825 af 16/08/2019 og LBK 1017 af 04/10/2019.

12 uddannelsesvejledere varetager uddannelsesvejledningen på kommunens 14 grundskole, 8 fri-og privatskoler, 10. klassecentret, heltidsundervisningen, specialklasser, kommunens opholdssteder samt fører tilsyn med at 15-17-årige følger deres uddannelsesplan. Desuden gives uddannelsesvejledning til 18-25-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, vejledning og indstilling til STU og uddannelsesvejledningen foretager målgruppevurderinger og laver uddannelsesplaner til FGU.

Ungevejledningen, Herning er en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats, som sikrer det tværgående samarbejde omkring de unge. Afdelingen samarbejder med alle relevante aktører. 

Årligt søgetal til ungdomsuddannelserne:

 

Herning kommune

GYM. 

Herning kommune

EUD.

Herning kommune

Øvrige

Landstal

GYM

Landstal

EUD

Landstal øvrige

2023

68,3%

23,7%

8,1%

72,6%

19,4%

8,0%

2022

69,2%

21,1%

9,7%

71,6%

20,0%

8,4%

2021

68,4%

20,9%

10,7%

72,1%

19,9%

8,0%

2020

69,4%

22,1%

8,4%

72,6%

19,8%

7,6%

2019

68,9%

23,2%

8,0%

72,0%

20,1%

8,0%

2018

71,2%

21,6%

7,2%

73,1%

19,4%

7,5%

Kilde: Tilmelding til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse - Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)