Ministeriets lovkrav

På denne side finder du faktatal for vores indsats.

Ministeriets lovkrav

UU-Herning

Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.

9.-10. klassernes valg af uddannelse samt opgørelse over uddannelses-parathedsvurderingen - se FTU-tal. Se Ministeriets notat om tilmeldingen pr. 15. marts 2018

En årlig brugerundersøgelse.

(Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsat undersøgelsen til 2018, hvor form og indhold revurderes)

UU-Herning gennemfører hvert år ministeriets undersøgelse af brugertilfredsheden i grundskolerne

Opgørelse over antallet af dage fra ungdommens uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17 årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens uddannelsesvejledning kontakter den unge.

UU-Herning kontakter den unge inden for 5 arbejdsdage.

2016: 3 dage

Opgørelse over antallet af dage fra ungdommens uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17 årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet.

UU-Herning tilbyder den unge en ny aktivitet inden for 30 arbejdsdage, oftest meget hurtigere.

2016: 13 dage

Kontaktinfo

Inger Veng Rasmussen
Afsnitsleder
Tlf.: 96282828
Send e-mail til social.sec@herning.dk

Anni Ravn
Specialist
Tlf.: 96 28 75 31
Send e-mail til uuvar@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.