Ministeriets lovkrav

På denne side finder du faktatal for vores indsats.

Ministeriets lovkrav

UU-Herning

Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.

9.-10. klassernes valg af uddannelse samt opgørelse over uddannelses-parathedsvurderingen - se de officielle FTU-tal. Se Ministeriets notat om tilmeldingen pr. 4. april 2019

En årlig brugerundersøgelse.

(Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsat undersøgelsen, da form og indhold skal revurderes)

UU-Herning gennemfører hvert år ministeriets undersøgelse af brugertilfredsheden i grundskolerne

Opgørelse over antallet af dage fra ungdommens uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17 årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens uddannelsesvejledning kontakter den unge.

UU-Herning kontakter den unge inden for 5 arbejdsdage.

 

Opgørelse over antallet af dage fra ungdommens uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17 årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet.

UU-Herning tilbyder den unge en ny aktivitet inden for 30 arbejdsdage, oftest meget hurtigere.

 

Kontaktinfo

Anni Ravn
Specialist
Mobil: 51491045
Send e-mail til uuvar@herning.dk

Ulla Solgaard Henriksen
Mobil: 20358156
Send e-mail til uuvuh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.