Ministeriets lovkrav

På denne side finder du faktatal for vores indsats.

Ministeriets lovkrav

Ungevejledningen

Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.

 

9.-10. klassernes valg af uddannelse samt opgørelse over uddannelses-parathedsvurderingen - se de officielle FTU-tal. Læs opgørelse fra UVM

 

En årlig brugerundersøgelse.

(Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsat undersøgelsen, da form og indhold skal revurderes)

UUV gennemfører hvert år ministeriets undersøgelse af brugertilfredsheden i grundskolerne

Opgørelse over antallet af dage fra ungdommens uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17 årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens uddannelsesvejledning kontakter den unge.

UUV kontakter den unge inden for 5 arbejdsdage.

 

Opgørelse over antallet af dage fra ungdommens uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17 årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet.

UUV tilbyder den unge en ny aktivitet inden for 30 arbejdsdage, oftest meget hurtigere.

 

Kontaktinfo

Anni Ravn
Specialist
Mobil: 51491045
Send e-mail til uuvar@herning.dk

Ulla Solgaard Henriksen
Mobil: 20358156
Send e-mail til uuvuh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.