Telefonoversigt

Find den medarbejder, som kan hjælpe

KONTAKTOPLYSNINGER - LEDELSEN OG ADMINISTRATION
Navn Mail Telefon Område
Ulla Høy Henriksen uuvuh@herning.dk 20358156 Chef for Ungevejledningen
Inger Veng Rasmussen uuvir@herning.dk 22432884 Afsnitsleder UU-Herning
Majbrit Lambæk uuvmv@herning.dk 30360683 Afsnitsleder Rådgiverafsnittet
Søren Lyhne uuvsy@herning.dk 22882331 Leder One Stop Service Shop/Erhvervsbroen
Birgitte Christensen uuvbc@herning.dk 23665991 Leder Next Job
Hanne Jeppesen uuvhj@herning.dk 20870353 Leder Ungeindsatsen
Anni Ravn  uuvar@herning.dk 96287531 Specialist/koordinator UU-Herning
Anette Thastrup uuvat@herning.dk 20605387 Administrativ medarbejder Rådgiverafsnittet
Birgit Burla uuvbb@herning.dk  96287530 Administrativ medarbejder Rådgiverafsnittet og NextJob

KONTAKTOPLYSNINGER - UU-HERNING
Navn      Mail Telefon Område
Kirsten Thyregod uuvkt@herning.dk  30763679

UU-vejleder på Kibæk Skole og  Børneskolen Bifrost
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige, som har fødselsdag mellem den 3.-9.
Tovholder: Ungetilbud, vejledningsfaglige emner

Anisa Ravi uuvan@herning.dk

 24457059

UU-vejleder på Snejbjerg Skole, Lind Skole, Studsgård Friskole
Myndighed på 15-17 årige fra Lind og Studsgård.
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag mellem 27.-31.
Jørgen Krogh Poulsen uuvjp@herning.dk  30763674

UU-vejleder på Sunds-Ilskov Skole (incl. spec.kl.), Skolen på Sønderager (10. klasse), Haderup Skole, Feldborg Frie Børneunivers, Institutionen Koglen
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne (undtaget 10. kl. Skl. fra Sønderager)
Tovholder: karrierevejledning, UPV, IT-platforme, vejledning i 10. kl.

Jesper Madsen uuvjm@herning.dk  25143654

UU-vejleder på Skolen på Sønderager (TAK-klasser), Aulum-Hodsager Skole, Aulum Kr. Friskole, UngHerning (Helius & Volume2)
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne 
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag mellem 17.-21.
Tovholder: SSP+, EUD-En hånd i ryggen

Peter Villadsen uuvpv@herning.dk  29220262 UU-vejleder på Brændgårdskolen, Lundgårdskolen, Familiehøjskolen Skærgården samt skolernes specialklasser
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag den 15., 16. og 22.
Tovholder: Projekt Alle skal med, Gruppevejledning og Ungetilbud
Rikke Brøndum Jensen uuvrj@herning.dk  29220261

Vejleder for unge 15-17 årige fra Skl. på Sønderager (10. kl.), Herningsholmskolen, Sdr. Felding Skole
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag den 1. og 2. + ÅUP

Modtagelsen på Herning Produktionsskole
Tovholder: ART/SPT

Heidi Rosendahl uuvhr@herning.dk  

UU-vejleder på Vildbjerg Skole, Vinding Skole, Skoleskibet Marilyn Anne
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne.
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag 23.-26. 

Rikke B. Damm uuvrd@herning.dk 29220268

UU-vejleder på Midtjyllands Kristne Friskole, Vestervangsskolen incl. specialklasser, Herning Friskole
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag 10.-11. 

Christian Moesgaard uuvcm@herning.dk 30763671

UU-vejleder på Gjellerupskolen, Hammerum Skole, Hammerum Friskole, Parkskolen
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag 12.-14.
Tovholder: EUD-En hånd i ryggen

Naual Kharbouch uuvnk@herning.dk 20809271

UU-vejleder på Herningsholmskolen incl. centerklasser, og Skolen på Sønderager (centerklasser) samt 15-17 årige fra klasserne på specialområdet
Tovholder: Plads til forskel

Ulla Porsbjerg

ulla1009@dblit.dk

30747035 UU-vejleder på Sdr. Felding Skole
Karen Skovbakke Andersen uuvka@herning.dk 21265181 Virksomhedskonsulent for unge under 18 år
Mette Jordan uuvmj@herning.dk 23241656 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - projektleder
Michael A. Simonsen uuvma@herning.dk 22594581 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Heidi Løvig Rasmussen uuvhe@herning.dk 51648644 Tværgående indsat for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Anni Ravn uuvar@herning.dk

51491045
96287531

UU-koordinator på brobygning og introduktionskurser
Praktikformidler - Praktik med begrænset antal pladser
IT-superbruger for UU-platforme
WEB- redaktør
Vejledningsarrangementer for unge/forældre

Rådgivning - Aktiv Beskæftigelsesindsats - RAB-afsnittet
Navn Mail Telefon Område
Linda R. Nielsen uuvln@herning.dk 20750804

Socialrådgiver
Handicapsager med fødselsdato 19.-31. 
Tovholder: Sagsgange
Superbruger: Momentum

Camilla Venø Kjærgaard uuvcn@herning.dk 21265140

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 27.-31.
Instruktør: ART

Katja Winther uuvkj@herning.dk 40871507

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år 
Instruktør: ART

Tina Facius uuvtf@herning.dk 21265142 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 15. og 16. 
Tovholder: Gladiator Trainee
Helle K. Lindberg uuvhl@herning.dk 21265154 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 17. og 21. 
Anja R. Nielsen uuvax@herning.dk 25697368

Socialrådgiver
Barselsvikar for Helle

Kent Echo Glad uuvkg@herning.dk

21265148

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 05.-09. 

Vakant   96287530 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 10.-14.
 
Susanne Hoffmann uuvsh@herning.dk 20279195 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 22.-26.
Erik Thevarajah uuvet@herning.dk 22519779

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 3. og 4. + H-sager med fødselsdato 14.-18.
Superbruger: Momentum

Maibrit Nielsen uuvmn@herning.dk 24790875 STU-området
Ester Andersen uuvea@herning.dk 96284303

Socialrådgiver
Handicap-sager med fødselsdato 01.-13.

Mathilda Holm uuvmk@herning.dk 22875452

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 1.-2.
Åbenlys uddannelsesparate unge <25 år

Jannie Ladefoged uuvjl@herning.dk  22357764

Socialrådgiver
Påbegynder 1. maj

Line Jensen uuvlj@herning.dk 20604813 Socialrådgiver
Påbegynder 1. maj
Birgit Burla uuvbb@herning.dk 96287530 Telefonomstillingen
Administrative funktioner på tilbudene
Solveig Fonnesbæk uuvsf@herning.dk 22962568 Jobkonsulent i ungevejledningen 18-25 årige. Uddannelses-/aktivitetsparate unge, hvor der tænkes ordinær beskæftigelse eller uddannelse (brancheafklaring)
Superbruger: VITAS
Jens Ø. Poulsen uuvje@herning.dk 20763579 Mentor
Uddannelse/fastholdelse
Chalotte Tranberg uuvct@herning.dk 20654059 Mentor
Uddannelse/fastholdelse

Ungeindsatsen
Navn Mail Telefon Område
Esther Ravn uuver@herning.dk 22809155 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Signe Bang uuvsb@herning.dk 40714833  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Egon Jakobsen uuvej@herning.dk 24791715  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Lone Juul  uuvlz@herning.dk 30578580  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Solveig F. Madsen uuvsm@herning.dk 30358790  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Iben Marie K. Byrdal  uuvim@herning.dk 60960144  Virksomhedspraktikker og ungevejledning 
Nina H. Merring uuvnm@herning.dk 22407943  Virksomhedspraktikker og ungevejledning 
Berit Grann Jensen uuvbj@herning.dk 22796704 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Inge-Lis Visby Jeremiassen uuvij@herning.dk 20376958 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Helle Hosbjerg uuvhh@herning.dk 22511421 Ungeindsats
Helle Kirstine Juel uuvhk@herning.dk 22336254 Virksomhedspraktikker og ungevejledning

KONTAKTOPLYSNINGER Next Job
Navn     Mail Telefon Område
Jette V. Kristensen uuvjv@herning.dk 30689678  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Lisa Gotfredsen uuvlg@herning.dk 23293593  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Mette Trier Andersen uuvme@herning.dk    
Tinna H. Bergstedt uuvtb@herning.dk  20870352  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Elise Mortensen uuvmh@herning.dk  23666002  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL (barselsvikar for Mette Moesgaard)
Charlotte S. Dahm uuvcd@herning.dk  21769762  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
René Foss-Juul uuvrf@herning.dk  40236552  Virksomhedspraktikker og ungevejledning. Tværgående indsats i Next Job og Ungeindsatsen for unge, der ikke er klar til fuld indsats 
Jytte Laursen uuvjy@herning.dk    Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Susanne Lindgaard uuvsl@herning.dk  21995957  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Martin Leander uuvle@herning.dk 20681351 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Maybrith Sasser uuvmx@herning.dk 20681351 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Anette Thastrup uuvat@herning.dk 20605387

Administrative funktioner
Indkøb af kontorartikler
IT-superbruger for rådgiverafsnittet, NextJob og Ungeindsatsen

Anne-Kirstine Lorentsen uuvak@herning.dk 29672721 Køkkenmedarbejder