Kontakt os - se telefonoversigt

Find den medarbejder, som kan hjælpe eller mød op i Ungevejen.

KONTAKTOPLYSNINGER - LEDELSE OG ADMINISTRATION
Navn Mail Telefon Område
Ulla Høy Henriksen uuvuh@herning.dk 20358156 Ledelse af Ungevejledningen, Ungeindsatsen
Manja Tilly uuvti@herning.dk 22432884 Afdelingsleder Rådgivning og Aktiv Beskæftigelse
Majbrit Lambæk uuvmv@herning.dk 30360683 Afdelingsleder Uddannelsesvejledningen
Søren Lyhne uuvsy@herning.dk 22882331 Afdelingesleder Ungevejen
Birgitte Christensen uuvbc@herning.dk 23665991 Afdelingsleder Next Job
Anni Ravn  uuvar@herning.dk 51491045 Specialist/koordinator Uddannelsesvejledningen
Anette Thastrup uuvat@herning.dk 20605387 Administrativ medarbejder

KONTAKTOPLYSNINGER - Uddannelsesvejledningen
Navn      Mail Mobil Område

Kirsten
Thyregod

uuvkt@herning.dk  30763679

Uddannelsesvejleder på
Kibæk Skole og  Børneskolen Bifrost
Kontaktperson for unge 18-24 årige
Tovholder: Lær at tackle, ERFA-møder FGU

Anisa
Ravi
uuvan@herning.dk

 24457059

Uddannelsesvejleder på
Lind Skole og Studsgård Friskole
Myndighed på 15-17 årige Team Nord og Team Syd
18-24 årige med fødselsdag den 16.-31.
Opsøgende og opfølgende indsats til unge,
som ikke har en ungdomsuddannelse

Jørgen
Krogh
Poulsen
uuvjp@herning.dk  30763674

Uddannelsesvejleder på
Sunds-Ilskov Skole (incl. spec.kl.),
10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier,
Haderup Skole, Feldborg Frie Børneunivers,
Institutionen Koglen
Kontaktperson for unge 18-24 årige
Tovholder: Karrierevejledning, UPV, IT-platforme,
vejledning i 10. kl.

Jesper
Madsen
uuvjm@herning.dk  25143654

Uddannelsesvejleder på
Skolen på Sønderager (TAK-klasser),
Aulum-Hodsager Skole, Aulum Kr. Friskole,
UngHerning (Helius & Volume2)
Kontaktperson for unge 18-24 årige
Tovholder: SSP+, EUD-En hånd i ryggen

Jane
Staun
uuvjs@herning.dk 20711167

Uddannelsesvejleder på
Herningsholmsskolen incl. centerklasser,
Studsgaard Friskole
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Peter
Villadsen
uuvpv@herning.dk 29220262 Uddannelsesvejleder på
Brændgårdskolen, Lundgårdskolen,
Familiehøjskolen Skærgården samt skolernes specialklasser
Kontaktperson for unge 18-24 årige 
Tovholder: Projekt Alle skal med, Gruppevejledning
og Ungetilbud
Heidi
Rosendahl
uuvhr@herning.dk 24457109

Uddannelsesvejleder på
Vildbjerg Skole, Vinding Skole,
Skoleskibet Marilyn Anne, Herningsholmskolen
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Rikke
B. Damm
uuvrd@herning.dk 29220268

Uddannelsesvejleder på
Midtjyllands Kristne Friskole,
Vestervangsskolen incl. specialklasser,
Herning Friskole, Valdemarskolen
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Christian
Moesgaard

uuvcm@herning.dk 30763671

Uddannelsesvejleder på
Gjellerupskolen,
Hammerum Skole,
Hammerum Friskole,
Parkskolen
Kontaktperson for unge 18-24 årige
Tovholder: EUD-En hånd i ryggen

Helle
Bernth
uuvhb@herning.dk 20686057

Uddannelsesvejleder på
Valdemarskolen
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Naual
Kharbouch
uuvnk@herning.dk 20809271

Uddannelsesvejleder
Tovholder: Plads til forskel

Pernille
Kjær
Andersen

uuvpa@herning.dk

22491666

Uddannelsesvejleder på
Sdr. Felding Skole og Snejbjerg Skole
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Mette
Jordan
uuvmj@herning.dk 23241656 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - projektleder
Michael A.
Simonsen
uuvma@herning.dk 22594581 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Heidi
Løvig
Rasmussen
uuvhe@herning.dk 51648644 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Janus
Louw
uuvja@herning.dk 20754368 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Malene Holk uuvho@herning.dk 22162185 Ungeguide - Ung i uddannelse
Søren Høgh-Mikkelsen uuvso@herning.dk 22385533 Ungeguide - Ung i uddannelse

Rådgivning - Aktiv Beskæftigelsesindsats - RAB-afsnittet
Navn Mail Telefon Område
Linda R. Nielsen uuvln@herning.dk 20750804

Socialrådgiver
Handicapsager med fødselsdato 19.-26. 
Tovholder: Sagsgange
Superbruger: Momentum

Camilla Venø Kjærgaard uuvcn@herning.dk 21265140

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 24.-27.
Instruktør: ART

Katja Winther uuvkj@herning.dk 40871507

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdag den 12.
Instruktør: ART

Tina Facius uuvtf@herning.dk 21265142 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 16. 
Tovholder: Gladiator Trainee
Anja R. Nielsen uuvax@herning.dk 25697368

Socialrådgiver
Handicap-sager med fødselsdato 09.-18.
Superbruger: Momentum
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 20.-23. Barselsvikar for Helle

Kent Echo Glad uuvkg@herning.dk

21265180

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 09.-11. 

Susanne Hoffmann uuvsh@herning.dk 20279195 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 28.-31.
Karin Munck 
Carstensen
uuvsc@herning.dk 22157899

STU-området
Handicap-sager med fødselsdato 27.-31.

Maibrit Nielsen uuvmn@herning.dk 24790875 STU-området
Ester Andersen uuvea@herning.dk 96284303

Socialrådgiver
Handicap-sager med fødselsdato 01.-08.

Mathilda Holm uuvmk@herning.dk 22875452

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 1.-4.
Åbenlys uddannelsesparate unge <25 år

Adnan Corbo uuvac@herning.dk  22357764

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 5.-8.

Line Jensen uuvlj@herning.dk 20604813 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 13.-15.

Louise Kristiansen

uuvlk@herning.dk 22566258

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 17.-19.

Helle K. Lindberg

uuvhl@herning.dk 21265154

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 20.-23.

Chalotte Tranberg uuvct@herning.dk 20654059 Mentor
Uddannelse/fastholdelse
Line Åbjerg Jensen uuvli@herning.dk 20805752

Mentor
Uddannelse/fastholdelse

Thomas Pedersen uuvtp@herning.dk 22562558 Mentor
Uddannelse/fastholdelse
Karina Himmelstrup uuvkh@herning.dk 22375130 Mentor
Uddannelse/fastholdelse
Iben Marie K. Brydal uuvim@herning.dk 60960144

Mentor
Uddannelse/fastholdelse

Rikke Esager Sørensen uuvrs@herning.dk 22519779

Botræner

Mai-Britt Svendsen uuvsv@herning.dk 20743227

Botræner


Ungeindsatsen
Navn Mail Telefon Område
Hanne Jeppesen uuvhj@herning.dk 20870353

Kvalitetsudvikling
og koordinering

Esther Ravn uuver@herning.dk 22809155 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Signe Bang uuvsb@herning.dk 40714833  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Egon Jakobsen uuvej@herning.dk 24791715  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Lone Juul  uuvlz@herning.dk 30578580  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Solveig F. Madsen uuvsm@herning.dk 30358790  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Nina H. Merring uuvnm@herning.dk 22407943  Virksomhedspraktikker og ungevejledning 
Berit Grann Jensen uuvbj@herning.dk 22796704 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Inge-Lis Visby Jeremiassen uuvij@herning.dk 20376958 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Helle Hosbjerg uuvhh@herning.dk 22511421 Ungeindsats
Helle Kirstine Juel uuvhk@herning.dk 22336254 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Charlotte Rasmussen uuvcr@herning.dk 21995957 Virksomhedspraktikker og ungevejledning

KONTAKTOPLYSNINGER Next Job
Navn     Mail Telefon Område
Jette V. Kristensen uuvjv@herning.dk 30689678  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Lisa Gotfredsen uuvlg@herning.dk 23293593  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Elise Mortensen uuvem@herning.dk 22968329 Jobtræning, OCN og produktion
Marianne Sørensen uuvmz@herning.dk  23666002 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
(barselsvikar for Tinna H. Bergstedt)
Charlotte S. Dahm uuvcd@herning.dk  21769762  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Maybrith Sasser uuvmx@herning.dk 20681351 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Anne-Kirstine Lorentsen uuvak@herning.dk 29672721 Køkkenmedarbejder
Nikolaj Danielsen uuvnd@herning.dk 22511321 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB og SEL
Anders Flohr Koch uuvaf@herning.dk  20870352

Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB og SEL
(Vikar for Mette Moesgaard)


BESKRIVENDE TEKST
Navn Mail Telefon Område
Søren Lyhne  uuvsy@herning.dk  22882331 Afdelingsleder
Anni Ravn  uuvar@herning.dk  51491045

Brobygning og introduktionskurser
Samarbejde med ungdomsuddannelser
Forældrearrangementer
Webredaktør

Rikke Brøndum Jensen  uuvrj@herning.dk  29220261 Modtagelsen
Myndighed på 15-17 årige
Tovholder på ART-kurser
Karen Skovbakke Andersen  uuvka@herning.dk  21265181 Praktikker for unge over 18 år i samarbejde med UU - Vejen til uddannelse
Workshops: Arbejdsmarkedskendskab, CV-kurser, ART-instruktør
Jens Ø. Poulsen  uuvje@herning.dk  20763579

Unge over 18 år - Vejen til beskæftigelse
Regne- og skrivetest
Opbygge netværk/partnerskaber med erhvervslivet

Solveig Fonnesbæk  uuvsf@herning.dk  22962568 Unge over 18 år - Vejen til beskæftigelse
Relationsarbejde - grænsen mellem job/mentor
Workshops: Regnetest, Søvnvejledning, NADA
Lonni Boris uuvlb@herning.dk

96287530

22193649

Administrativ medarbejder
Åbenlyse uddannelsesparate <25 år
Charlotte Mølgaard Lund uuvcl@herning.dk 20847698

Skabe kontakter med virksomheder og opbygge netværk - Vejen til uddannelse

Tina Lund uuvtl@herning.dk   20948897

Ungevejens modtagelse og screeningssamtaler

Flemming Munk uuvfm@herning.dk 20887724

Unge over 18 år - Vejen til beskæftigelse
Skabe kontakter/praktikker/opbygge netværk


Mød os i Ungevejen, Lillelundvej 29:

 

Mandage: kl. 11.00-14.30
Tirsdage: kl. 11.00-14.30
Onsdage: kl. 11.00-14.30
Torsdage: kl. 13.00-17.00
Fredage: kl. 9.00-13.00


Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400  Herning

Tlf.: 96 28 75 30
Se telefonliste og åbningstid
Sikker e-mail

 

Læs mere om sikker mail