Kontakt os - se telefonoversigt

Find den medarbejder, som kan hjælpe

Kontaktoplysninger - Ledelsen og administration

KONTAKTOPLYSNINGER - LEDELSE OG ADMINISTRATION
Navn Mail Telefon Område
Ulla Høy Henriksen uuvuh@herning.dk 20358156 Chef for Ungevejledningen
Vakant     Afdelingsleder UU-Herning
Majbrit Lambæk uuvmv@herning.dk 30360683 Afdelingsleder Rådgiverafsnittet
Søren Lyhne uuvsy@herning.dk 22882331 Afdelingesleder Ungevejen
Birgitte Christensen uuvbc@herning.dk 23665991 Afdelingsleder Next Job
Hanne Jeppesen uuvhj@herning.dk 20870353 Afdelingsleder Ungeindsatsen
Anni Ravn  uuvar@herning.dk 51491045 Specialist/koordinator UU-Herning
Anette Thastrup uuvat@herning.dk 20605387 Administrativ medarbejder Rådgiverafsnittet