Telefonoversigt

Find den medarbejder, som kan hjælpe

Kontaktoplysninger - UU-Herning

KONTAKTOPLYSNINGER - UU-HERNING
Navn Mail Telefon Område
Kirsten Thyregod uuvkt@herning.dk  30763679

UU-vejleder på Kibæk Skole og  Børneskolen Bifrost
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige, som har fødselsdag mellem den 3.-9.
Tovholder: Ungetilbud, vejledningsfaglige emner

Anisa Ravi uuvan@herning.dk

 24457059

UU-vejleder på Snejbjerg Skole, Lind Skole, Studsgård Friskole
Myndighed på 15-17 årige fra Lind og Studsgård.
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag mellem 27.-31.
Jørgen Krogh Poulsen uuvjp@herning.dk  30763674

UU-vejleder på Sunds-Ilskov Skole (incl. spec.kl.), Skolen på Sønderager (10. klasse), Haderup Skole, Feldborg Frie Børneunivers, Institutionen Koglen
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne (undtaget 10. kl. Skl. fra Sønderager)
Tovholder: karrierevejledning, UPV, IT-platforme, vejledning i 10. kl.

Jesper Madsen uuvjm@herning.dk  25143654

UU-vejleder på Skolen på Sønderager (TAK-klasser), Aulum-Hodsager Skole, Aulum Kr. Friskole, UngHerning (Helius & Volume2)
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne 
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag mellem 17.-21.
Tovholder: SSP+, EUD-En hånd i ryggen

Peter Villadsen uuvpv@herning.dk  29220262 UU-vejleder på Brændgårdskolen, Lundgårdskolen, Familiehøjskolen Skærgården samt skolernes specialklasser
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag den 15., 16. og 22.
Tovholder: Projekt Alle skal med, Gruppevejledning og Ungetilbud
Rikke Brøndum Jensen uuvrj@herning.dk  29220261

Vejleder for unge 15-17 årige fra Skl. på Sønderager (10. kl.), Herningsholmskolen, Sdr. Felding Skole
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag den 1. og 2. + ÅUP

Modtagelsen på Herning Produktionsskole
Tovholder: ART/SPT

Heidi Rosendahl uuvhr@herning.dk  

UU-vejleder på Vildbjerg Skole, Vinding Skole, Skoleskibet Marilyn Anne
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne.
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag 23.-26. 

Rikke B. Damm uuvrd@herning.dk 29220268

UU-vejleder på Midtjyllands Kristne Friskole, Vestervangsskolen incl. specialklasser, Herning Friskole
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag 10.-11. 

Christian Moesgaard uuvcm@herning.dk 30763671

UU-vejleder på Gjellerupskolen, Hammerum Skole, Hammerum Friskole, Parkskolen
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige med fødselsdag 12.-14.
Tovholder: EUD-En hånd i ryggen

Naual Kharbouch uuvnk@herning.dk 20809271

UU-vejleder på Herningsholmskolen incl. centerklasser, og Skolen på Sønderager (centerklasser) samt 15-17 årige fra klasserne på specialområdet
Tovholder: Plads til forskel

Ulla Porsbjerg

ulla1009@dblit.dk

30747035 UU-vejleder på Sdr. Felding Skole
Karen Skovbakke Andersen uuvka@herning.dk 21265181 Virksomhedskonsulent for unge under 18 år
Mette Jordan uuvmj@herning.dk 23241656 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - projektleder
Michael A. Simonsen uuvma@herning.dk 22594581 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Heidi Løvig Rasmussen uuvhe@herning.dk 51648644 Tværgående indsat for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Anni Ravn uuvar@herning.dk

51491045
96287531

UU-koordinator på brobygning og introduktionskurser
Praktikformidler - Praktik med begrænset antal pladser
IT-superbruger for UU-platforme
WEB- redaktør
Vejledningsarrangementer for unge/forældre