Kontakt os - se telefonoversigt

Find den medarbejder, som kan hjælpe eller mød op i Ungevejen.

Kontaktoplysninger - Uddannelsesvejledningen

KONTAKTOPLYSNINGER - Uddannelsesvejledningen
Navn      Mail Mobil Område

Kirsten
Thyregod

uuvkt@herning.dk  30763679

Uddannelsesvejleder på
Kibæk Skole og  Børneskolen Bifrost
Kontaktperson for unge 18-24 årige med fødselsdag 1.-15.
Tovholder: Lær at tackle, ERFA-møder FGU

Anisa
Ravi
uuvan@herning.dk

 24457059

Uddannelsesvejleder på
Lind Skole
Myndighed på 15-17 årige med fødselsdag den 16.-31.
18-24 årige med fødselsdag den 16.-31.
Opsøgende og opfølgende indsats til unge, som ikke har en ungdomsuddannelse

Jørgen
Krogh
Poulsen
uuvjp@herning.dk  30763674

Uddannelsesvejleder på
Sunds-Ilskov Skole (incl. spec.kl.),
10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier,
Haderup Skole, Feldborg Frie Børneunivers, Institutionen Koglen
Tovholder: Karrierevejledning, UPV, IT-platforme, vejledning i 10. kl.

Jesper Sandal Thorø uuvjt@herning.dk 25143654

Uddannelsesvejleder på Aulum-Hodsager Skole, Aulum Kristne Friskole

Marianne
Pihl
uuvmp@herning.dk  22180531

Uddannelsesvejleder på
Lindbjergskolen og Sdr. Felding Skole

Peter
Villadsen
uuvpv@herning.dk 29220262 Uddannelsesvejleder på
Brændgårdskolen, Lundgårdskolen samt skolernes specialklasser
Kontaktperson for unge 18-24 årige 
Tovholder: Projekt Alle skal med, Gruppevejledning og Ungetilbud
Heidi
Rosendahl
uuvhr@herning.dk 24457109

Uddannelsesvejleder på
Vildbjerg Skole, Sørvad-Ørnhøj Skole,
Skoleskibet Marilyn Anne.
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Rikke
B. Damm
uuvrd@herning.dk 29220268

Uddannelsesvejleder på
Midtjyllands Kristne Friskole,
Vestervangsskolen incl. specialklasser,
Herning Friskole
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Christian
Moesgaard

uuvcm@herning.dk 30763671

Uddannelsesvejleder på

10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasium, Hammerum Friskole, Parkskolen

Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler)

Tovholder: 10. klasse, TR

Helle
Bernth
uuvhb@herning.dk 20686057

Uddannelsesvejleder på
Valdemarskolen
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Mathias Karlov Wodarka uuvmw@herning.dk 20711167

Uddannelsesvejleder

Lind skole, Talentklasserne

Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler)

Pia Buch uuvpb@herning.dk 22491666

Uddannelsesvejleder

Herningholmsskolen incl. spc. Klasser

15-17 årige med fødselsdag den 1.-10. (Pligtbekendtgørelsen)

Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler)

Michael A.
Simonsen
uuvma@herning.dk 22594581 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Heidi
Løvig
Rasmussen
uuvhe@herning.dk 51648644 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Janus
Louw
uuvja@herning.dk 20754368 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor

Lisa Schultz

uuvls@herning.dk

22190238

Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Malene Holk uuvho@herning.dk 22162185 Ungeguide - Ung i uddannelse
Søren Høgh-Mikkelsen uuvso@herning.dk 22385533 Ungeguide - Ung i uddannelse