Kontakt os - se telefonoversigt

Find den medarbejder, som kan hjælpe eller mød op i Ungevejen.

Kontaktoplysninger - Ungevejen

BESKRIVENDE TEKST
Navn Mail Telefon Område
Anni Ravn  uuvar@herning.dk  51491045

Brobygning og introduktionskurser
Samarbejde med ungdomsuddannelser
Forældrearrangementer
Webredaktør

Rikke Brøndum Jensen  uuvrj@herning.dk  29220261 Modtagelsen
OBS-liste 15-17 årige
Tovholder på ART-kurser
Karen Skovbakke Andersen  uuvka@herning.dk  21265181 Praktikker for unge over 18 år i samarbejde med UU - Vejen til uddannelse
Workshops: Arbejdsmarkedskendskab, CV-kurser, ART-instruktør
Tina Lund uuvtl@herning.dk   20948897

Ungevejens modtagelse og screeningssamtaler
Formidlingsplatforme
Workshops: ART-instruktør

Camilla Kjærgaard

uuvcn@herning.dk 21265140

Modtagelsen 15-17 årige med fødselsdag den 11. (Pligtbekendtgørelsen)

Astrid Lilhav Riis uuval@herning.dk  

Psykolog - IBBU-projektet

Hanne Jeppesen uuvhj@herning.dk 20870353

Fleksjob - etablering og fastholdelse - EGU

Helle Hosbjerg uuvhh@herning.dk 22511421

Fleksjob - etablering og fastholdelse