Kontakt os - se telefonoversigt

Find den medarbejder, som kan hjælpe eller mød op i Ungevejen.

Kontaktoplysninger - Ledelse

KONTAKTOPLYSNINGER - LEDELSE 
Navn Mail Telefon Område
Ulla Høy Henriksen uuvuh@herning.dk 20358156 Ledelse af Ungevejledningen, Ungeindsatsen
Manja Tilly uuvti@herning.dk 22432884 KUI-afsnitssleder Rådgivning og understøttende indsats
Majbrit Vestergaard Lambæk uuvmv@herning.dk 30360683 KUI-afsnitsleder Uddannelsesvejledningen og Ungevejen
Søren Lyhne uuvsy@herning.dk 22882331 Afdelingsleder Jobvejen (Ungeindsatsen og Jobteamet)
Birgitte Omann Christensen uuvbc@herning.dk 23665991 Afdelingsleder Jobvejen (Next Job)

Kontaktoplysninger - Uddannelsesvejledningen

KONTAKTOPLYSNINGER - Uddannelsesvejledningen
Navn      Mail Mobil Område

Kirsten
Thyregod

uuvkt@herning.dk  30763679

Uddannelsesvejleder på
Kibæk Skole og  Børneskolen Bifrost
Kontaktperson for unge 18-24 årige med fødselsdag 1.-15.
Tovholder: Lær at tackle, ERFA-møder FGU

Anisa
Ravi
uuvan@herning.dk

 24457059

Uddannelsesvejleder på
Lind Skole
Myndighed på 15-17 årige med fødselsdag den 16.-31.
18-24 årige med fødselsdag den 16.-31.
Opsøgende og opfølgende indsats til unge, som ikke har en ungdomsuddannelse

Jørgen
Krogh
Poulsen
uuvjp@herning.dk  30763674

Uddannelsesvejleder på
Sunds-Ilskov Skole (incl. spec.kl.),
10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier,
Haderup Skole, Feldborg Frie Børneunivers, Institutionen Koglen
Tovholder: Karrierevejledning, UPV, IT-platforme, vejledning i 10. kl.

Jesper Sandal Thorø uuvjt@herning.dk 25143654

Uddannelsesvejleder på Aulum-Hodsager Skole, Aulum Kristne Friskole

Marianne
Pihl
uuvmp@herning.dk  22180531

Uddannelsesvejleder på
Lindbjergskolen og Sdr. Felding Skole

Peter
Villadsen
uuvpv@herning.dk 29220262 Uddannelsesvejleder på
Brændgårdskolen, Lundgårdskolen samt skolernes specialklasser
Kontaktperson for unge 18-24 årige 
Tovholder: Projekt Alle skal med, Gruppevejledning og Ungetilbud
Heidi
Rosendahl
uuvhr@herning.dk 24457109

Uddannelsesvejleder på
Vildbjerg Skole, Sørvad-Ørnhøj Skole,
Skoleskibet Marilyn Anne.
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Rikke
B. Damm
uuvrd@herning.dk 29220268

Uddannelsesvejleder på
Midtjyllands Kristne Friskole,
Vestervangsskolen incl. specialklasser,
Herning Friskole
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Christian
Moesgaard

uuvcm@herning.dk 30763671

Uddannelsesvejleder på

10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasium, Hammerum Friskole, Parkskolen

Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler)

Tovholder: 10. klasse, TR

Helle
Bernth
uuvhb@herning.dk 20686057

Uddannelsesvejleder på
Valdemarskolen
Kontaktperson for unge 18-24 årige

Mathias Karlov Wodarka uuvmw@herning.dk 20711167

Uddannelsesvejleder

Lind skole, Talentklasserne

Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler)

Pia Buch uuvpb@herning.dk 22491666

Uddannelsesvejleder

Herningholmsskolen incl. spc. Klasser

15-17 årige med fødselsdag den 1.-10. (Pligtbekendtgørelsen)

Kontaktperson 15-24 årige (særlig vejl.indsats, dobbeltsamtaler)

Michael A.
Simonsen
uuvma@herning.dk 22594581 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Heidi
Løvig
Rasmussen
uuvhe@herning.dk 51648644 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Janus
Louw
uuvja@herning.dk 20754368 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor

Lisa Schultz

uuvls@herning.dk

22190238

Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Malene Holk uuvho@herning.dk 22162185 Ungeguide - Ung i uddannelse
Søren Høgh-Mikkelsen uuvso@herning.dk 22385533 Ungeguide - Ung i uddannelse

Kontaktoplysninger - Rådgivning og understøttende social indsats

Rådgivning og understøttende social indsats
Navn Mail Telefon Område
Tina Vestergaard uuvtv@herning.dk 20750804

Socialrådgiver
Handicapsager med fødselsdato 18.-26. 

Camilla V. Kjærgaard (barsel)
Adnan Corbo (barselsvikar)

uuvcn@herning.dk
uuvac@herning.dk 

21265140
22357764

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 25.-28.

Tina Facius uuvtf@herning.dk 21265142 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 15. 
Tovholder: Gladiator Trainee
Anja R. Nielsen uuvax@herning.dk 25697368

Socialrådgiver
Handicap-sager med fødselsdato 09.-17.
Superbruger: Momentum

Kent Echo Glad uuvkg@herning.dk

21265180

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 09.-11. 

Drude Krarup uuvdg@herning.dk

 40871507

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate <25 år med fødselsdato 22.-24.

Susanne Hoffmann uuvsh@herning.dk 20279195 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 29.-31.
Karin Munck 
Carstensen
uuvsc@herning.dk 22157899

STU-området
Handicap-sager med fødselsdato 27.-31.

Maibrit Nielsen uuvmn@herning.dk 24790875 STU-området
Ester Andersen uuvea@herning.dk 96284303

Socialrådgiver
Handicap-sager med fødselsdato 01.-08.

Mathilda Holm uuvmk@herning.dk 22875452

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 1.-4.
Åbenlys uddannelsesparate unge <25 år

Line Jensen (barsel)
Anne Kalstrup Andersen (vikar)

uuvlj@herning.dk
uuvaa@herning.dk

20604813
20813837
Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 13.-15.

Louise Kristiansen

uuvlk@herning.dk 22566258

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 17.-19.

Helle K. Lindberg

uuvhl@herning.dk 21265154

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 20.-23.

Chalotte Tranberg uuvct@herning.dk 20654059 Mentor
Uddannelse/fastholdelse
Line Åbjerg Jensen uuvli@herning.dk 20805752

Mentor
Uddannelse/fastholdelse

Thomas Pedersen uuvtp@herning.dk 22562558 Mentor
Uddannelse/fastholdelse
Karina Himmelstrup uuvkh@herning.dk 22375130 Mentor
Uddannelse/fastholdelse
Iben Marie K. Brydal uuvim@herning.dk 60960144

Mentor
Uddannelse/fastholdelse

Rikke Esager Sørensen uuvrs@herning.dk 22519779

Botræner

Mai-Britt Svendsen uuvsv@herning.dk 20743227

Botræner

Lone Vognstoft uuvlo@herning.dk 22347899 Bostøtte

Linda Lauterbach Knudsen

uuvll@herning.dk 22155896 Bostøtte

Rikke Kamp Pedersen

uuvrp@herning.dk  22357764  

Kontaktoplysninger - Ungeindsatsen

Jobvejen - Parat - Ungeindsatsen
Navn Mail Telefon Område
Esther Ravn uuver@herning.dk 22809155 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Signe Bang uuvsb@herning.dk 40714833  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Egon Jakobsen uuvej@herning.dk 24791715  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Lone Juul  uuvlz@herning.dk 30578580  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Solveig F. Madsen uuvsm@herning.dk 30358790  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Nina H. Merring uuvnm@herning.dk 22407943  Virksomhedspraktikker og ungevejledning 
Berit Grann Jensen uuvbj@herning.dk 22796704 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Inge-Lis Visby Jeremiassen uuvij@herning.dk 20376958 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Helle Kirstine Juel uuvhk@herning.dk 22336254 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Charlotte Rasmussen uuvcr@herning.dk 21995957 Virksomhedspraktikker og ungevejledning

Kontaktoplysninger - Jobvejen - Klar - Next Job

KONTAKTOPLYSNINGER Jobvejen - Klar - Next Job
Navn     Mail Telefon Område
Lisa Gotfredsen uuvlg@herning.dk 23293593  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL

Elise Mortensen
(barsel)

uuvem@herning.dk 22968329 Jobtræning, OCN og produktion
Marianne Sørensen uuvmz@herning.dk  22968329 Jobtræning, OCN og produktion
Barselsvikar for Elise Mortensen)
Chloe Regitze Merle Dahm uuvcd@herning.dk  21769762  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Maybrith Sasser uuvmx@herning.dk 20681351 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Anne-Kirstine Lorentsen uuvak@herning.dk 29672721 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL (køkken)
Nikolaj Danielsen uuvnd@herning.dk 22511321 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB og SEL
Anders Flohr Koch uuvaf@herning.dk  20870352

Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB og SEL

Tinna H. Bergstedt uuvtb@herning.dk 23666002

Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL

Mettte Holm Moesgaard uuvmh@herning.dk 22314905

Jobtræning internt, vejleder, undervisning og OCN

Anette Thastrup uuvat@herning.dk 20605387

Administrative funktioner for Nextjob, RAB, Ung på vej

Kontaktoplysninger - Ungevejen

BESKRIVENDE TEKST
Navn Mail Telefon Område
Anni Ravn  uuvar@herning.dk  51491045

Brobygning og introduktionskurser
Samarbejde med ungdomsuddannelser
Forældrearrangementer
Webredaktør

Rikke Brøndum Jensen  uuvrj@herning.dk  29220261 Modtagelsen
OBS-liste 15-17 årige
Tovholder på ART-kurser
Karen Skovbakke Andersen  uuvka@herning.dk  21265181 Praktikker for unge over 18 år i samarbejde med UU - Vejen til uddannelse
Workshops: Arbejdsmarkedskendskab, CV-kurser, ART-instruktør
Tina Lund uuvtl@herning.dk   20948897

Ungevejens modtagelse og screeningssamtaler
Formidlingsplatforme
Workshops: ART-instruktør

Camilla Kjærgaard

uuvcn@herning.dk 21265140

Modtagelsen 15-17 årige med fødselsdag den 11. (Pligtbekendtgørelsen)

Astrid Lilhav Riis uuval@herning.dk  

Psykolog - IBBU-projektet

Hanne Jeppesen uuvhj@herning.dk 20870353

Fleksjob - etablering og fastholdelse - EGU

Helle Hosbjerg uuvhh@herning.dk 22511421

Fleksjob - etablering og fastholdelse

Åbningstider i Ungevejen

Mød os i Ungevejen, Lillelundvej 29:

 

Mandage: kl. 11.00-14.00
Tirsdage: kl. 11.00-14.00
Onsdage: kl. 11.00-14.00
Torsdage: kl. 13.00-16.30
Fredage: kl. 10.00-13.00