Kontakt os - se telefonoversigt

Find den medarbejder, som kan hjælpe

Kontaktoplysninger - Ledelsen og administration

KONTAKTOPLYSNINGER - LEDELSE OG ADMINISTRATION
Navn Mail Telefon Område
Ulla Høy Henriksen uuvuh@herning.dk 20358156 Chef for Ungevejledningen
Vakant     Afdelingsleder UU-Herning
Majbrit Lambæk uuvmv@herning.dk 30360683 Afdelingsleder Rådgiverafsnittet
Søren Lyhne uuvsy@herning.dk 22882331 Afdelingesleder Ungevejen
Birgitte Christensen uuvbc@herning.dk 23665991 Afdelingsleder Next Job
Hanne Jeppesen uuvhj@herning.dk 20870353 Afdelingsleder Ungeindsatsen
Anni Ravn  uuvar@herning.dk 51491045 Specialist/koordinator UU-Herning
Anette Thastrup uuvat@herning.dk 20605387 Administrativ medarbejder Rådgiverafsnittet

Kontaktoplysninger - UU-Herning

KONTAKTOPLYSNINGER - UU-HERNING
Navn      Mail Telefon Område
Kirsten Thyregod uuvkt@herning.dk  30763679

UU-vejleder på Kibæk Skole og  Børneskolen Bifrost
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige
Tovholder: Ungetilbud, vejledningsfaglige emner

Anisa Ravi uuvan@herning.dk

 24457059

UU-vejleder Lind Skole og Studsgård Friskole
Myndighed på 15-17 årige fra Lind og Studsgård.
Vejleder for unge 18-25 årige 
Jørgen Krogh Poulsen uuvjp@herning.dk  30763674

UU-vejleder på Sunds-Ilskov Skole (incl. spec.kl.), 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Haderup Skole, Feldborg Frie Børneunivers, Institutionen Koglen
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne (undtaget 10. kl. Skl. fra Sønderager)
Tovholder: karrierevejledning, UPV, IT-platforme, vejledning i 10. kl.

Jesper Madsen uuvjm@herning.dk  25143654

UU-vejleder på Skolen på Sønderager (TAK-klasser), Aulum-Hodsager Skole, Aulum Kr. Friskole, UngHerning (Helius & Volume2)
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne 
Vejleder for unge 18-25 årige
Tovholder: SSP+, EUD-En hånd i ryggen

Vakant    22494714

UU-vejleder

Peter Villadsen uuvpv@herning.dk  29220262 UU-vejleder på Brændgårdskolen, Lundgårdskolen, Familiehøjskolen Skærgården samt skolernes specialklasser
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige 
Tovholder: Projekt Alle skal med, Gruppevejledning og Ungetilbud
Rikke Brøndum Jensen uuvrj@herning.dk  29220261

Vejleder for unge 15-17 årige (tilflyttere og efterskoleelever)
Vejleder for unge 18-25 årige 
Modtagelsen i Ungevejen
Tovholder: ART/SPT

Heidi Rosendahl uuvhr@herning.dk  

UU-vejleder på Vildbjerg Skole, Vinding Skole, Skoleskibet Marilyn Anne, Herningsholmskolen
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne.
Vejleder for unge 18-25 årige

Rikke B. Damm uuvrd@herning.dk 29220268

UU-vejleder på Midtjyllands Kristne Friskole, Vestervangsskolen incl. specialklasser, Herning Friskole, Valdemarskolen
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige

Christian Moesgaard uuvcm@herning.dk 30763671

UU-vejleder på Gjellerupskolen, Hammerum Skole, Hammerum Friskole, Parkskolen
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige
Tovholder: EUD-En hånd i ryggen

Naual Kharbouch uuvnk@herning.dk 20809271

UU-vejleder på Herningsholmskolen incl. centerklasser og Valdemarskolen
15-17 årige fra klasserne på specialområdet

Tovholder: Plads til forskel

Pernille Kjær Andersen

uuvpa@herning.dk

22491666

UU-vejleder på Sdr. Felding Skole og Snejbjerg Skole
Myndighed på 15-17 årige fra skolerne
Vejleder for unge 18-25 årige

Mette Jordan uuvmj@herning.dk 23241656 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - projektleder
Michael A. Simonsen uuvma@herning.dk 22594581 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Heidi Løvig Rasmussen uuvhe@herning.dk 51648644 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor
Janus Louw uuvja@herning.dk 20754368 Tværgående indsats for unge 15-18 årige
Projekt Ung på vej - mentor

Kontaktoplysninger - Rådgivning - Aktiv Beskæftigelsesindsats - RAB-afsnittet

Rådgivning - Aktiv Beskæftigelsesindsats - RAB-afsnittet
Navn Mail Telefon Område
Linda R. Nielsen uuvln@herning.dk 20750804

Socialrådgiver
Handicapsager med fødselsdato 20.-31. 
Tovholder: Sagsgange
Superbruger: Momentum

Camilla Venø Kjærgaard uuvcn@herning.dk 21265140

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 24.-27.
Instruktør: ART

Katja Winther uuvkj@herning.dk 40871507

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdag den 12.
Åbenlys uddannelsesparate unge <25 år
Instruktør: ART

Tina Facius uuvtf@herning.dk 21265142 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 16. 
Tovholder: Gladiator Trainee
Anja R. Nielsen uuvax@herning.dk 25697368

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 20.-23. Barselsvikar for Helle

Kent Echo Glad uuvkg@herning.dk

21265148

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 09.-11. 

Vakant   96287530 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 10.-14.
 
Susanne Hoffmann uuvsh@herning.dk 20279195 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 28.-31.
Erik Thevarajah uuvet@herning.dk 22519779

Socialrådgiver
Handicap-sager med fødselsdato 11.-19.
Superbruger: Momentum

Maibrit Nielsen uuvmn@herning.dk 24790875 STU-området
Ester Andersen uuvea@herning.dk 96284303

Socialrådgiver
Handicap-sager med fødselsdato 01.-10.

Mathilda Holm uuvmk@herning.dk 22875452

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 1.-4.
Åbenlys uddannelsesparate unge <25 år

Jannie Ladefoged uuvjl@herning.dk  22357764

Socialrådgiver

Line Jensen uuvlj@herning.dk 20604813 Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 13.-15.

Louise Kristiansen

uuvlk@herning.dk 22566258

Socialrådgiver
Uddannelsesparate og aktivitetsparate unge <25 år med fødselsdato 17.-19.

Solveig Fonnesbæk uuvsf@herning.dk 22962568 Jobkonsulent i ungevejledningen 18-25 årige. Uddannelses-/aktivitetsparate unge, hvor der tænkes ordinær beskæftigelse eller uddannelse (brancheafklaring)
Superbruger: VITAS
Jens Ø. Poulsen uuvje@herning.dk 20763579 Mentor
Uddannelse/fastholdelse
Chalotte Tranberg uuvct@herning.dk 20654059 Mentor
Uddannelse/fastholdelse
Line Åbjerg Jensen uuvli@herning.dk 20805752

Mentor
Uddannelse/fastholdelse

Thomas Pedersen uuvtp@herning.dk 22562558 Mentor
Uddannelse/fastholdelse
Karina Himmelstrup uuvkh@herning.dk 22375130 Mentor
uddannelse/fastholdelse

Kontaktoplysninger - Ungeindsatsen

Ungeindsatsen
Navn Mail Telefon Område
Esther Ravn uuver@herning.dk 22809155 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Signe Bang uuvsb@herning.dk 40714833  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Egon Jakobsen uuvej@herning.dk 24791715  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Lone Juul  uuvlz@herning.dk 30578580  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Solveig F. Madsen uuvsm@herning.dk 30358790  Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Iben Marie K. Byrdal  uuvim@herning.dk 60960144  Virksomhedspraktikker og ungevejledning 
Nina H. Merring uuvnm@herning.dk 22407943  Virksomhedspraktikker og ungevejledning 
Berit Grann Jensen uuvbj@herning.dk 22796704 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Inge-Lis Visby Jeremiassen uuvij@herning.dk 20376958 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Helle Hosbjerg uuvhh@herning.dk 22511421 Ungeindsats
Helle Kirstine Juel uuvhk@herning.dk 22336254 Virksomhedspraktikker og ungevejledning
Nikolaj Danielsen uuvnd@herning.dk    

Kontaktoplysninger - Next Job

KONTAKTOPLYSNINGER Next Job
Navn     Mail Telefon Område
Jette V. Kristensen uuvjv@herning.dk 30689678  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Lisa Gotfredsen uuvlg@herning.dk 23293593  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Mette Trier Andersen uuvme@herning.dk    
Tinna H. Bergstedt uuvtb@herning.dk  20870352  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Elise Mortensen uuvmh@herning.dk  23666002  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL (barselsvikar for Mette Moesgaard)
Charlotte S. Dahm uuvcd@herning.dk  21769762  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
René Foss-Juul uuvrf@herning.dk  40236552  Virksomhedspraktikker og ungevejledning. Tværgående indsats i Next Job og Ungeindsatsen for unge, der ikke er klar til fuld indsats 
Jytte Laursen uuvjy@herning.dk    Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Susanne Lindgaard uuvsl@herning.dk  21995957  Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Martin Leander uuvle@herning.dk 20681351 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Maybrith Sasser uuvmx@herning.dk 20681351 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB, SEL
Anne-Kirstine Lorentsen uuvak@herning.dk 29672721 Køkkenmedarbejder
Nikolaj Danielsen uuvnd@herning.dk 22511321 Jobtræning, OCN, undervisning i beskyttede rammer, LAB og SEL

Kontaktoplysninger - Ungevejen

BESKRIVENDE TEKST
Navn Mail Telefon Område
 Søren Lyhne  uuvsy@herning.dk  22882331  Afdelingsleder
 Anni Ravn  uuvar@herning.dk  51491045

Brobygning og introduktionskurser
Samarbejde med ungdomsuddannelser
Forældrearrangementer
Webredaktør

 Rikke Brøndum Jensen  uuvrj@herning.dk  29220261 Modtagelsen
Myndighed på 15-17 årige
Tovholder på ART-kurser
 Karen Skovbakke Andersen  uuvka@herning.dk  21265181 Praktikker for unge over 18 år i samarbejde med UU - Vejen til uddannelse
Workshops: Arbejdsmarkedskendskab, CV-kurser, ART-instruktør
 Jens Ø. Poulsen  uuvje@herning.dk  20763579

Unge over 18 år - Vejen til beskæftigelse
Opbygge netværk/partnerskaber med erhvervslivet

 Solveig Fonnesbæk  uuvsf@herning.dk  22962568 Unge over 18 år - Vejen til beskæftigelse
Relationsarbejde - grænsen mellem job/mentor
Workshops: Regnetest, Søvnvejledning, NADA
Lonni Boris uuvlb@herning.dk 96287530 Administrativ medarbejder
Charlotte Mølgaard Lund uuvcl@herning.dk 22847698

Skabe kontakter med virksomheder og opbygge netværk - Vejen til uddannelse