Uddannelsesvejen - en vejledningsproces

Modellen er udviklet i samarbejde med en konsulent fra Skotland samt et masterprojekt i Ungevejledningen. Du kan læse mere om baggrunden for modellen og det teoretiske grundlag i arbejdshæftet.

Modellen

Arbejds- og handleplanen

De 6 spørgsmål

  • Støttekort - Effektiv kommunikation og samarbejdsregler
  • Støttekort - Formålet med samtalen
  • Støttekort - Motivation og engagement
  • Støttekort - At tage beslutninger
  • Støttekort - Kendskab til mulighederne
  • Støttekort - Kendskab til mig selv

Da det ikke er tilladt med pdf-filer på hjemmesiden, kan det rekvireres ved at kontakte Ungevejledningen.