Elev i grundskolen

I det følgende kan du læse om vejledningsaktiviteter i 8., 9. og 10. klasse. Du kan altid logge dig på UnoUng, se link i infoboksen, og se dine aktiviteter.

I 8. klasse skal du til at tænke over din fremtid. Hvad er du god til? Hvilken uddannelse kunne du tænke dig? Hvad skal du gøre for at gøre din drøm til virkelighed? Din UU-vejleder kommer i din klasse og fortæller om uddannelsessystemet.

Du og dine forældre inviteres til en uddannelsesaften, hvor uddannelses-vejlederen fortæller om ungdomsuddannelser og introduktionskurser, hvorefter der er mulighed for at snakke med ungdomsuddannelserne, før dit valg af introduktionskurser træffes.

I 9. klasse skal du vælge den uddannelse, du skal starte på efter sommerferien. Vejledningen og aktiviteterne er afhængige af, om du er vurderet uddannelsesparat.

I 10. klasse har du gode muligheder for at ruste dig fagligt, personligt og socialt, inden du skal videre i en ungdomsuddannelse. Det er obligatorisk at komme på brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne. Formålet er at kvalificere og udfordre valget af ungdomsuddannelse.

Når du er færdig med 9. eller 10. klasse og ikke umiddelbart har mulighed for at starte direkte på en ungdomsuddannelse, kan du tale med din uddannelsesvejleder om at gå andre veje.

Det kan være, at du er i målgruppen til FGU, hvor du kan afprøve forskellige uddannelsesretninger. Uddannelsesvejlederen kan ligeledes hjælpe dig til at finde ud af, om du er i målgruppen til EGU eller STU.

Kontaktinfo

Peter Villadsen
Mobil: 29220262
Send e-mail til uuvpv@herning.dk

Jørgen Krogh Poulsen
Mobil: 30763674
Send e-mail til uuvjp@herning.dk

Kirsten Thyregod
Mobil: 30763679
Send e-mail til social.sec@herning.dk

Christian Gjerløw Moesgaard
Mobil: 30763671
Send e-mail til uuvcm@herning.dk

Rikke Binderup Damm
Mobil: 29220268
Send e-mail til uuvrd@herning.dk

Anisa Ravi
Mobil: 24457059
Send e-mail til uuvan@herning.dk

Heidi Rosendahl Pinnerup
Mobil: 24457109
Send e-mail til uuvhr@herning.dk

Helle Bune Bernth
Mobil: 20686057
Send e-mail til uuvhb@herning.dk

Marianne Pihl
Mobil: 22180531
Send e-mail til uuvmp@herning.dk

Jesper Sandal Thorø
Mobil: 25143654
Send e-mail til uuvjt@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.