Erhvervspraktik

Vil du gerne i praktik på en stor arbejdsplads?

Hvis du gerne vil i praktik på en virksomhed, skal du kontakte din klasselærer, da det ikke er alle skoler, som har planlagt praktikforløb.

Vi tilbyder bl.a. praktik på et sygehus eller ved militæret. For at komme med skal du søge på et særskilt ansøgningsskema. Læs mere herom herunder.

Praktikforløbet afsluttes med en evaluering, og det kan forventes, at eleven skal lave en skriftlig rapport.

Du skal vide, at der er mange ansøgere om få pladser, så gør dig umage med at lave en god ansøgning. Du skal ikke udskrive ansøgningsskemaet, blot udfylde  formularen, som du finder i selvbetjeningsboksen. Dine forældre skal underskrive med nem-id.

Hvis du bliver udvalgt, får du besked enten fra virksomheden ca. 1 uge før praktikugen på den mailadresse, som du har oplyst på ansøgningen.

Kære elev

I 8. klasse har du været på introduktionskurser på forskellige uddannelsesinstitutioner. Der har du været nysgerrig og fået kendskab til de forskellige uddannelser.

I dette hæfte informerer vi dig om, hvordan du kan søge om at komme i praktik eller brobygning. Vi beskriver

 • brobygning til en ungdomsuddannelse, hvis du går i 9. klasse
 • brobygning til en ungdomsuddannelse, hvis du går i 10. klasse
 • ordinær praktik
 • praktik med begrænset antal pladser

 

 


Endnu ikke parat til uddannelse

Går du i 9. klasse, og er du vurderet endnu ikke parat til uddannelse, men der er mulighed for at blive det ved udgangen af 9. klasse

 • har du sammen med dine forældre, skolen og UU-vejlederen lavet en vejledningsplan, som du følger. Heri er beskrevet, hvilke brobygningsforløb eller praktikker, der er planlagt for dig.
 • kan du komme i praktik på f.eks. et sygehus eller hos militæret for at få afklaret jobmulighederne. Der er dog kun et begrænset antal pladser til rådighed, så du skal lave en god ansøgning for at blive udvalgt.

Kontakt din UU-vejleder, som hjælper dig med tilmeldingen.

Parat til uddannelse

Går du i 9. klasse og du er vurderet parat til uddannelse, har du mulighed for at komme i brobygning. På et brobygningsforløb kan du være nysgerrig på at undersøge flere uddannelsessteder, så du bliver afklaret til dit uddannelsesvalg.

 • kan du komme i ordinær erhvervspraktik, hvis din skole udbyder det.
 • kan du komme i praktik på f.eks. et sygehus eller hos militæret for at få afklaret jobmulighederne. Der er dog kun et begrænset antal pladser til rådighed, så du skal lave en god ansøgning for at blive udvalgt.

Aftal det med din klasselærer, før du tilmelder dig.

Tilmelding

Du skal finde valgskemaet på UU-Hernings hjemmeside - Elev i grundskolen - Brobygning. Udfyld valgskemaet og send det via mail til Anni Ravn, uuvar@herning.dk.


Går du i 10. klasse, og er du vurderet endnu ikke parat til uddannelse

 • er brobygning obligatorisk, men der er mulighed for at kombinere den med ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.
 • kan du komme i ordinær erhvervspraktik, hvis din skole udbyder det.
 • kan du komme i praktik på f.eks. et sygehus eller hos militæret for at få afklaret jobmulighederne. Der er dog kun et begrænset antal pladser til rådighed, så du skal lave en god ansøgning for at blive udvalgt.

 Kontakt din UU-vejleder, før du tilmelder dig.

 

Går du i 10. klasse, og er du vurderet parat til uddannelse 

 • er brobygning obligatorisk, men der er mulighed for at kombinere den med ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.
 • kan du komme i ordinær erhvervspraktik, hvis din skole udbyder det.
 • kan du komme i praktik på f.eks. et sygehus eller hos militæret for at få afklaret jobmulighederne. Der er dog kun et begrænset antal pladser til rådighed, så du skal lave en god ansøgning for at blive udvalgt.

 Aftal det med din klasselærer, før du tilmelder dig.

 

Tilmelding:

Du skal finde valgskemaet på UU-Hernings hjemmeside - Elev i grundskolen - Brobygning. Udfyld valgskemaet og send det via mail til Anni Ravn, uuvar@herning.dk.


Århus Universitet

Vi tilbyder erhvervspraktik i naturvidenskabelige uddannelser på Aarhus Universitet. Oplev livet som studerende og få samtidig indblik i, hvilke ting der forskes i på universitetet. I løbet af praktikken får du også indblik i, hvilke slags jobs du kan få, hvis du senere vælger at tage en uddannelse på universitetet. Det eneste krav er, at du er nysgerrig og har interesse for de naturvidenskabelige fag.

I løbet af praktikugen vil du møde 3 af følgende fag:

 • Bioinformatik
 • Biologi
 • Datalogi/it
 • Fysik og astronomi
 • Kemi/medicinalkemi
 • Matematik
 • Molekylærbiologi
 • Nanoscience
 • Byggeri og mekanik
 • IT og elektronik
 • Bioteknologi og kemi

I ansøgningen til erhvervspraktikken skal du i prioriteret rækkefølge vælge, hvilke hold du finder spændende. Vi vil gøre vores bedste for at opfylde dine ønsker til fag, men vi kan desværre ikke garantere, at alle får deres 1. prioritet opfyldt.

Den sidste praktikdag er en fælles dag for alle hold.

Læs mere og tilmeld dig på http://www.scitech.au.dk/erhvervspraktik

Hvordan kommer jeg i praktik?

Ansøgningsfrist: 1. december

Varighed: 4 dage i uge 3


Teknik og Miljø  har udarbejdet 2 forskellige praktikforløb:

 1. Program 1 - Natur og miljø
 2. Program 2 - Planlægning og nybyggeri

Beskrivelserne kan rekvireres og du skal tilmelde dig hos Nina Skov Lauridsen, tlf.nr. 9628 8011 eller på mail admnl@herning.dk


Erhvervspraktiktilbuddene på sygehuse er tilrettelagt som forløb, hvor nogle af nedenstående fagområder samles i pakketilbud, således at eleven gennem deltagelse i arbejdet inden for nogle beslægtede fag og afdelinger får mulighed for at opleve forskellige forhold og arbejdsfunktioner. UU-Herning har følgende forskellige muligheder (med forbehold for ændringer) på Herning Sygehus:

Du kan som elev i grundskolens afgangsklasser være nysgerrige på følgende fagområder:

 • Assistent med speciale indenfor offentlig administration (kontorassistent)
 • Audiologiassistent
 • Bioanalytiker
 • Elektriker
 • Elektronikfagtekniker
 • Ergoterapeut
 • Ernæringsassistent
 • Fysioterapeut
 • Hospitalspræst
 • Hospitalsserviceassistent
 • Jordemoder
 • Klinisk diætist
 • Lægesekretær
 • Portør
 • Neurofysiologiassistent
 • Radiograf
 • Social- og sundhedsassistent
 • Sygeplejerske
 • Tømrer
 • VVS'er

Forløbene er lavet som pakker, så uanset hvilken praktik du vælger, vil du få kendskab til flere forskellige personalegruppers opgaver og kendskab til hverdagen på et hospital.

Elever, der ønsker praktik, skal lave en skriftlig ansøgning. Ansøgningsskemaet kan hentes i den grønne selvbetjeningsboks.

Ansøgningsskema udfyldes og underskrives af dine forældre med NemID.

Link til Regionshospitalet i Herning, hvor du kan læse mere om praktikken.

Varighed: 5 dage i uge 40, hvor der den første dag afholdes et samlet introduktionsmøde. Ansøgningsfrist: 27. august. Sygehuset har aflyst uge 9 grundet travlhed med flytningen til Gødstrup.

 


Hos Dahl Herning, Kaj Munks Vej 4 i Herning er der mulighed for at komme i praktik i 1 uge. De har praktik 2 gange om året. Praktikugen er skemalagt, så du kommer lidt rundt i huset og møder bl.a. nogle af vore dygtige advokater og hører om deres hverdag.

Hvis du er nysgerrig på jura og hverdagen på et advokatkontor, så kontakt Marian Kristensen, tlf.nr. 88 91 92 07 eller mail mkr@dahllaw.dk

Læs mere: www.dahllaw.dk


Overvejer du en karriere inden for militæret, har du mulighed for en uge inden for forsvaret.

Du får indtryk af den militære uddannelse og dens krav. Som erhvervspraktikant får du i 5 dage lov til at snuse lidt til det at være soldat. Du bliver selv "soldat", får uniform og meget andet. Du skal lære eksercits, bygge bivuak, ud at løbe, stå tidligt op og en hel masse mere. Du skal overnatte i felten og ud at marchere. Du skal være i god form og må ikke lide af fysiske skader som fx epilepsi, hjertefejl og allergi.

Militærpraktikken kræver en speciel ansøgningsblanket, som du henter i den grønne selvbetjeningsboks.

Ansøgningsskema udfyldes og underskrives med NemID af dine forældre.

Varighed: 5 dage

Ansøgningsfrist: Holdene fyldes op i takt med, at ansøgningerne indkommer, men ansøgningsskemaet skal afleveres senest 5 uger før afholdelse.

Læs mere: www.forsvaret.dk


Der er mulighed for at komme i praktik til søs på skoleskibet Marilyn Anne.

Det er formålet at give deltagerne en bred almen introduktion til sømandslivet og sømandserhvervet. Man får mulighed for at deltage i mange praktiske og teoretiske opgaver. Desuden får man et godt kendskab til, hvordan en sejlende folkeskole fungerer.

Emner ombord bl.a.: søsikkerhed, praktisk sømandskab, maritim historie, sejlads i joller, praktisk sejlads for sejl og med motor, navigation og søvejsregler samt praktiske arbejdsopgaver. Praktikken kræver en speciel ansøgningsblanket, som du får hos din UU-vejleder.

Varighed: Individuelle forløb, der aftales med din UU-vejleder.


 

Print skema - udfyld og aflever på skolen
Om eleven
Navn:
Adresse:
Skole:
Cpr.nr.:
Mobilnr.:
Klasse:
Eleven har truffet aftale med:
Firma:
Tlf.nr.:
Adresse:
Kontaktperson:
Fagområde:
Praktikuge:
Mødetidspunkt 1. dag:
Evt. bemærkninger:
Kontaktpersonens underskrift

I praktikperioden er praktikanten omfattet af Statens Forsikringsordning


På dette skema kan du vælge, hvilke ungdomsuddannelser du gerne vil vide mere om.

Print skemaet ud og sæt X i de hvide felter, hvor du gerne vil hen.

Forældreunderskrift:

Elevens navn og CPR nr:

Elevens mobilnr.:

Skole og Klasse:

Udfyld skemaet og aflever det på skolen
Brobygning - 9. klasse Herning Ikast
Navn:    
Bygge og bo/EUX - for dig, der godt kan lide at bygge, designe og konstruere med naturens egne materialer. Du vil her få kendskab til uddannelserne til murer, tømrer, maskinsnedker, bygningssnedker og møbelsnedker, samt få information om EUX, som kombinerer håndværk og gymnasial eksamen.    
To hjul og metal/EUX - for dig, der har lyst til at arbejde med computerstyrede maskiner, metaller, mekanik og teknik. Du vil her få kendskab til uddannelserne til teknisk designer, smed, industritekniker, cykel-/MC-mekaniker, samt få information om EUX, som kombinerer håndværk og gymnasial eksamen    
Energistyring og komfortløsninger/EUX - for dig, der godt kan lide at arbejde med teknologi, byggeri og vedvarende energi. Du vil få kendskab til uddannelserne elektriker og vvs-energiuddannelsen, samt få information om EUX, som kombinerer håndværk og gymnasial eksamen.    
EUD/EUX Business - for dig, der gerne vil gøre karriere inden for butik, salg, B2B, indkøb, økonomi, spedition, revision eller events. Du får altså mulighed for at prøve, hvordan det er at gå på Grundforløb 1 på EUD/EUX Business samtidig med, at du oplever hvordan det er at være elev i Handelshuset. Her får du også information om hvordan du kan kombinere dette med en gymnasial eksamen.    
Medie og Data/EUX - for dig der godt kan lide at arbejde med it-værktøjer til bl.a. kreativt design, kodning og service. På denne fagretning vil du eksempelvis arbejde med grundlæggende it-viden, praktisk anvendelse af it-værktøjer, opbygning af netværk og programmering. Derudover arbejder vi kreativt med billeder, tekst og illustrationer, både digitalt og trykt. Du vil her få kendskab til uddannelserne til mediegrafiker, it-supporter og datatekniker, samt få information om EUX, hvor du kan kombinere dette med en og gymnasial eksamen..    
Tandklinik og Frisør - for dig, der godt kan lide at arbejde mode, stil og sundhed, og som gerne vil lære om sundhed, service, former, farver samt at arbejde kreativt. Du vil få kendskab til uddannelserne til tandklinikassistent og frisør    
Landbrug & fødevarer/EUX - for dig, der er nysgerrig på, hvad landbrugsuddannelsen kan bruges til. Du får lov at arbejde med planter og dyr - og det giver dig et indblik i, hvilke arbejdsopgaver en landmand har. Vi ser på fødevarernes vej fra landbrug til køledisk - og arbejder med fx bæredygtighed, teknologi og innovation.    
Sundhed, omsorg og pædagogik - for dig, der gerne vil arbejde med mennesker. Du lærer om sundhed, og om at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, samt pædagogisk arbejde med børn og unge og ældre. Vi arbejder med at vejlede og motivere andre mennesker til at drage omsorg for sig selv, og laver udviklende aktiviteter. Du vil få kendskab til uddannelserne Pædagogisk Assistent, Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper, der er mulighed for EUX på alle uddannelser.    
VIA Design (TEKO) - vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. (Beklædningshåndværker)    
Højere Handelseksamen - HHX - er en gymnasial ungdomsuddannelse, som giver dig viden i praksis om økonomi, sprog og innovation.    
Højere Tekniskeksamen - HTX - er en gymnasial ungdomsuddannelse, som giver dig naturvidenskab, teknologi og kommunikation i et nybygget gymnasium med topmoderne laboratorier.    
Når STX eller HF vælges, skal 2. ønske være et af ovenstående uddannelser    
STX - Alment gymnasium - er en treårig uddannelse, der giver dig et bredt fundament for dit videre uddannelsesforløb. STX er en almen dannende ungdomsuddannelse med et stærkt fagligt fokus. Efter et tre måneders grundforløb vælger du en studieretning indenfor sprog, musik, naturvidenskab eller samfundsvidenskab.    
HF - højere forberedelseseksamen - er en toårig almengymnasial uddannelse, som giver adgang til en lang række videregående uddannelser. På andet år kan du vælge mellem en række fagpakker, som målretter din uddannelse efter dine interesser.    
IB - an international education, taught in English, that opens doors to future education in Denmark and abroad. En international gymnasial uddannelse med al undervisning på engelsk, som giver dig samme adgang som danske gymnasieuddannelser til videregående uddannelser.    
Andet:    

Du skal i efteråret i 10. klasse i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv i samlet 1 uge. Der udbydes 2 dages og 3 dages forløb.

Print skemaet ud og sæt kryds ved din 1., 2. og 3. prioritet (i de hvide / tomme felter)

Forældreunderskrift:

Elevens navn og CPR nr:

Elevens mobilnr.:

Skole og klasse:

Udfyld skemaet og aflever det på skolen
Brobygning - 10. klasse Herning Ikast
Bygge og bo/EUX - for dig, der godt kan lide at bygge, designe og konstruere med naturens egne materialer. Du vil her få kendskab til uddannelserne til murer, tømrer, maskinsnedker, bygningssnedker og møbelsnedker, samt få information om EUX, som kombinerer håndværk og gymnasial eksamen.    -
To hjul og metal/EUX - for dig, der har lyst til at arbejde med computerstyrede maskiner, metaller, mekanik og teknik. Du vil her få kendskab til uddannelserne til teknisk designer, smed, industritekniker, cykel-/MC-mekaniker, samt få information om EUX, som kombinerer håndværk og gymnasial eksamen  
Energistyring og komfortløsninger/EUX - for dig, der godt kan lide at arbejde med teknologi, byggeri og vedvarende energi. Du vil få kendskab til uddannelserne elektriker og vvs-energiuddannelsen, samt få information om EUX, som kombinerer håndværk og gymnasial eksamen.  
EUD/EUX Business - for dig, der gerne vil gøre karriere inden for butik, salg, B2B, indkøb, økonomi, spedition, revision eller events. Du får altså mulighed for at prøve, hvordan det er at gå på Grundforløb 1 på EUD/EUX Business samtidig med, at du oplever hvordan det er at være elev i Handelshuset. Her får du også information om hvordan du kan kombinere dette med en gymnasial eksamen.  
Medie og Data/EUX - for dig der godt kan lide at arbejde med it-værktøjer til bl.a. kreativt design, kodning og service. På denne fagretning vil du eksempelvis arbejde med grundlæggende it-viden, praktisk anvendelse af it-værktøjer, opbygning af netværk og programmering. Derudover arbejder vi kreativt med billeder, tekst og illustrationer, både digitalt og trykt. Du vil her få kendskab til uddannelserne til mediegrafiker, it-supporter og datatekniker, samt få information om EUX, hvor du kan kombinere dette med en og gymnasial eksamen..  
Tandklinik og Frisør - for dig, der godt kan lide at arbejde mode, stil og sundhed, og som gerne vil lære om sundhed, service, former, farver samt at arbejde kreativt. Du vil få kendskab til uddannelserne til tandklinikassistent og frisør  
Landbrug & fødevarer/EUX - for dig, der er nysgerrig på, hvad landbrugsuddannelsen kan bruges til. Du får lov at arbejde med planter og dyr - og det giver dig et indblik i, hvilke arbejdsopgaver en landmand har. Vi ser på fødevarernes vej fra landbrug til køledisk - og arbejder med fx bæredygtighed, teknologi og innovation.  
Sundhed, omsorg og pædagogik - for dig, der gerne vil arbejde med mennesker. Du lærer om sundhed, og om at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, samt pædagogisk arbejde med børn og unge og ældre. Vi arbejder med at vejlede og motivere andre mennesker til at drage omsorg for sig selv, og laver udviklende aktiviteter. Du vil få kendskab til uddannelserne Pædagogisk Assistent, Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper, der er mulighed for EUX på alle uddannelser.  
VIA Design (TEKO) - vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. (Beklædningshåndværker)  
Højere Handelseksamen - HHX - er en gymnasial ungdomsuddannelse, som giver dig viden i praksis om økonomi, sprog og innovation.    
Højere Tekniskeksamen - HTX - er en gymnasial ungdomsuddannelse, som giver dig naturvidenskab, teknologi og kommunikation i et nybygget gymnasium med topmoderne laboratorier.  
Når STX eller HF vælges, skal 2. ønske være et af ovenstående uddannelser  -
STX - Alment gymnasium - er en treårig uddannelse, der giver dig et bredt fundament for dit videre uddannelsesforløb. STX er en almen dannende ungdomsuddannelse med et stærkt fagligt fokus. Efter et tre måneders grundforløb vælger du en studieretning indenfor sprog, musik, naturvidenskab eller samfundsvidenskab.    
HF - højere forberedelseseksamen - er en toårig almengymnasial uddannelse, som giver adgang til en lang række videregående uddannelser. På andet år kan du vælge mellem en række fagpakker, som målretter din uddannelse efter dine interesser.    
IB - an international education, taught in English, that opens doors to future education in Denmark and abroad. En international gymnasial uddannelse med al undervisning på engelsk, som giver dig samme adgang som danske gymnasieuddannelser til videregående uddannelser.  -  
Andet:    

Ejner Hessel, STS Biler, Arne Poulsens Automobiler

Vi er klar til at modtage elever fra 8.-10. klasse, der gerne vil i praktik et sted, hvor der sker noget. Praktikken, der kommer hele vejen rundt i autobranchen og se de mange faguddannelser, der kan give job i branchen - mekanikere, pladesmede og reservedelsekspedienter, blot for at nævne nogle. Dertil kommer biløkonomer, salgskonsulenter og andre handelsfaglige jobs.

Vi har brug for gode hoveder og de gode hænder - ikke mindst fordi autobranchen udvikler sig hurtigt i disse år. Ny teknologi f.eks. el-biler og selvkørende biler samt nye trafikformer betyder, at der er store chancer for at vokse og udvikle sig sammen.

Du kan søge om at komme i praktik i 5 dage i uge 45 ved at tilmelde dig på dette link:

https://www.kortlink.dk/ybzs 

Tilmeldingsfristen er den 15. oktober


 

Kontaktinfo

Anni Ravn
Mobil: 51491045
Send e-mail til uuvar@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.