Fremmedsprog - faget tysk/fransk er obligatorisk fra 5. klasse

I 7. klasse kan du fritages for undervisning i 2. fremmedsprog, men det kan have en konsekvens i dit valg af ungdomsuddannelse.

Hvis du fravælger undervisningen i 2. fremmedsprog, har det nogle konsekvenser, hvis du senere ønsker at tage en gymnasial uddannelse.

  • Hvis du ønsker at søge optagelse på STX, HHX eller HTX , skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. - til mindst 9. klasse.
  • Du skal have aflagt prøven i 9. klasse, hvis faget er blevet udtrukket.
  • Hvis du søger optagelse på HF fra 9. klasse i skoleåret 2017-2018, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk i 7. - 9. klasse.

Der er endnu en nuance:

  • Hvis du søger optagelse på HF fra 9. klasse i skoleåret 2018-2019, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk i 6. - 9. klasse.
  • Hvis du søger optagelse på HF fra 10. klasse i 2017 eller i 2018, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til mindst 9. klasse og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse.
  • Fravælger du tysk/fransk og senere fortryder, fordi du alligevel gerne vil have en gymnasial uddannelse, er der mulighed for at tage tysk/fransk på en ungdomsskole*
  • Det er ikke et krav på andre uddannelser end de gymnasiale, at du skal have haft tysk eller fransk. Det betyder, at du sagtens kan tage en erhvervsuddannelse som fx tømrer, murer eller frisør, uden at have haft tysk eller fransk.
  • Hvis du har fravalgt 2. fremmedsprog i folkeskolen, er 10. klasse ikke forpligtet til at undervise dig i 2. fremmedsprog.
  • I 10. klasse er 2. fremmedsprog ikke et obligatorisk fag, men vi anbefaler, at du følger undervisningen i 2. fremmedsprog, hvis du gerne vil på en gymnasial ungdomsuddannelse senere.

Hvis en sent ankommet flygtning eller eksempelvis en ung fra Polen kommer til Danmark, og ikke har haft mulighed for at opfylde kriteriet, kan man gå til optagelsesprøve, og derved undgå kravet om tysk/fransk. Dette forudsætter dog, at man kontakter uddannelsesstedet og aftaler nærmere.

Dekorativt foto

Kontaktinfo

Jørgen Krogh Poulsen
UU-konsulent
Mobil: 30763674
Send e-mail til uuvjp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.