Skoleskibet Marilyn Anne

Kom med ombord på det gode skib ”MARILYN ANNE” af Struer. Du kan komme på kursus ombord på skibet. Togtet starter i Struer og vil foregå i Limfjorden.

Målgruppe

"Skoletrætte" drenge og piger mellem 14 og 18 år, som er sunde og raske og ønsker at afprøve muligheden for at tage 8, 9. eller 10. klasse ombord på Marilyn Anne.

Marilyn Anne er et skoletilbud, ikke et behandlingstilbud, hvorfor unge med problemer med stoffer eller kriminalitet ikke kan deltage. Den unge skal ved det kommende skoleårs start være fyldt 15 år.

Adgangsbetingelser

Alle, som er sunde og raske, kan principielt deltage, dog er der nogle enkelte ting, der skal gøres opmærksom på.

Man skal som kursuselev være indstillet på at overholde skibets regelsæt omkring orden og sikkerhed. Vi gør meget ud af skibet skal præsentere sig ordentligt, hvor vi kommer frem, derfor forventer vi også, at eleverne ser ordentlig ud, dvs. ingen piercinger, hængerøvsbukser og mærkelige frisurer. Desuden skal man være indstillet på at skulle deltage i det daglige arbejde ombord, hvad angår sejlads med skibet, madlavning, rengøring m.v.

Emner, du bl.a. får kendskab til

  • Søsikkerhed
  • Dansk skibsfart - søfartserhvervet
  • Praktisk sømandskab
  • Maritim historie
  • Praktisk sejlads for sejl og med motor
  • Navigation og søvejsregler
  • Sejlads i joller
  • Praktiske arbejdsopgaver ombord; såsom vagttjeneste under sejlads og i havn