Introduktionskurser

Du får information om flere uddannelser. Dette har til hensigt at forberede dig på valg af uddannelse. Du skal deltage for at blive udfordret, afklaret og motiveret til at vælge en ungdomsuddannelse.

Det er obligatorisk, at alle elever i 8. klasse skal deltage i 5 dages introduktionskursus.

Et introduktionskursus har en varighed på 2 dage, og du skal vælge at besøge 2 steder. Du kan vælge mellem de erhvervsrettede og de gymnasiale uddannelser. Derudover er der planlagt 1 dag på Herningsholm Erhvervsskole, hvor alle elever deltager i Skills. Denne dag hedder Erhvervsskolernes Dag.

Forældreinddragelse - UddannelsesDag

Før kurset indbyder skolen (klasselæreren) forældrene til en informationsdag, hvor uddannelsesvejlederen vil orientere om uddannelsessystemet, formålet med introduktionskurserne og overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse. Efter oplæg fra uddannelsesvejlederen er der mulighed for at besøge ungdomsuddannelsernes stande, hvor de kan besvare spørgsmål.

Eleverne får udleveret et valgskema/tilmeldingsseddel af klasselæreren. Elev og forældre har haft mulighed for at drøfte mulighederne, efter de har set forskellige uddannelser og snakket med studievejlederne. Hvilke forløb er man blevet nysgerrig for at høre mere om? På valgskemaet er der en kort beskrivelse af hvert introduktionskurser. Den komplette beskrivelse kan du finde på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan se, hvor du skal hen ca. 3 uger før ved at logge dig på brobygning.unoung med dit UNI-login.

Digitalt intromagasin

I forbindelse med UddannelsesDagen i 2020 fik vi produceret en folder med korte introvideoer fra alle uddannelsesstederne. Du kan se den ved at trykke på billedet her under, eller på linket her: Virtuel Uddannelsesdag 

Forsiden af et digitalt magasin, som indeholder introvideoer fra ungdomsuddannslser i Herning Kommune.

Kontaktboks

Heidi Rosendahl Pinnerup
Uddannelsesvejleder 

Tlf.:24 45 71 09

Mail:uuvhr@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.