Kom med ombord på det gode skib ”MARILYN ANNE” af Struer. Du kan komme på kursus ombord på skibet. Togtet starter i Struer og vil foregå i Limfjorden.

Det er formålet at give de unge en bred almen introduktion til at være sømand og arbejdet.

Luk alle
Åben alle

Kursusindhold

Deltagerne får mulighed for at deltage i mange praktiske og teoretiske opgaver.

Deltagerne vil desuden få et godt kendskab til, hvordan en sejlende folkeskole fungerer, og om det var en mulighed at fortsætte sin uddannelse med et skoleår på "Marilyn Anne".

Målgruppe

"Skoletrætte" drenge og piger mellem 14 og 18 år, som er sunde og raske og ønsker at afprøve muligheden for at tage 8, 9. eller 10. klasse ombord på Marilyn Anne.

Marilyn Anne er et skoletilbud, ikke et behandlingstilbud, hvorfor unge med problemer med stoffer eller kriminalitet ikke kan deltage. Den unge skal ved det kommende skoleårs start være fyldt 15 år.

Adgangsbetingelser

Alle, som er sunde og raske, kan principielt deltage, dog er der nogle enkelte ting, der skal gøres opmærksom på.

Man skal som kursuselev være indstillet på at overholde skibets regelsæt omkring orden og sikkerhed. Vi gør meget ud af skibet skal præsentere sig ordentligt, hvor vi kommer frem, derfor forventer vi også, at eleverne ser ordentlig ud, dvs. ingen piercinger, hængerøvsbukser og mærkelige frisurer. Desuden skal man være indstillet på at skulle deltage i det daglige arbejde ombord, hvad angår sejlads med skibet, madlavning, rengøring m.v.

Emner, du bl.a. får kendskab til

  • Søsikkerhed
  • Dansk skibsfart - søfartserhvervet
  • Praktisk sømandskab
  • Maritim historie
  • Praktisk sejlads for sejl og med motor
  • Navigation og søvejsregler
  • Sejlads i joller
  • Praktiske arbejdsopgaver ombord; såsom vagttjeneste under sejlads og i havn

 

Program

PROGRAM FOR UGE 14, 2021 

Kursusstart: Tirsdag den 6. april - fredag den 9. april

Mødetid: 09.00 P-pladsen Godsbanevej 1a (nederste dæk)

Fra Herning bliver kursusdeltagerne transporteret til Struer ledsaget af et medlem af skibets besætning.

Togtet forventes at slutte i Struer, hvorefter vi kører med bus til Herning

Eleverne er hjemme fredag den 9. april mellem kl. 14.00 og 18.00.

Hverdagen om bord vil se således ud:

          0700: udpurring

          0730: morgenmad

          0800: rengøring/opklaring overalt

          0900: teori/praktisk arbejde på skib

          1200: frokost

          1300: teori/praktisk arbejde på skib

          1700: opklaring overalt, skrive logbog

          1800: aftensmad

          1900: landlov

          2145: du skal være om bord         

          2200: på banjen