Sygehuspraktik

Erhvervspraktik for grundskolens afgangsklasser

Går du i 9. eller 10. klasse, har du mulighed for at komme i en uges erhvervspraktik på Regionshospitalet Gødstrup i uge 5 eller 44.

 

Faggrupper du møder

I din hospitalspraktik vil du i løbet af ugen komme rundt på forskellige afdelinger og se forskellige specialer. Her vil du blandt andre møde:

Bioanalytiker, klinisk diætist, ergoterapeut, fysioterapeut, hospitalspræst, jordemoder, læge, radiograf og sygeplejerske.

Efter dit praktikophold vil du se og opleve, hvor alsidigt arbejdet indenfor sundhedsvæsenet er, og hvordan hverdagen fungerer.

 

Program for praktikugen

Mandag

Klokken 8.30-13.00: Fælles introduktion, hvor du møder de andre, der også skal være i erhvervspraktik på Regionshospitalet Gødstrup.

I vil sammen:

  • Få introduktion til ugen
  • Lære noget om hygiejne og tavshedspligt
  • Få udleveret jeres id-kort og uniform m.m.

Efter den fælles introduktion bliver du fulgt ud til din afdeling, som står på mandagens program.

Tirsdag - fredag

Du møder ind på den afdeling, der står i dit turnusforløb.

Fredag er du først på din afdeling. Kl. 12.30–13.30 afsluttes ugen med fælles frokost og evaluering. Praktikugen er herefter afsluttet.

Mødetid: Generelt er mødetiderne kl. 8.30–13.30, men vi kan have aftalt andre mødetider for den enkelte afdeling. Det er mødetiderne i turnusforløbet, som er gældende.

 

Deadline for ansøgning til praktikken uge 44 er den 10. september.

Deadline for ansøgning til praktikken uge 5 er den 1.december.

Pladserne fordeles ud fra din ansøgning, så husk at begrunde, hvorfor det er vigtigt, at lige netop du kommer i praktik på sygehuset. Alle får svar om de har fået en plads eller ej.

Kontaktboks

Lone Thomassen

Mobil: 22328299

Mail: beklt@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.