Forældre til elev i grundskolen

Kære forældre. Du er den vigtigste part i dit barns valg af uddannelse!

Forældre har fået en større rolle, når deres barn efter grundskolen skal vælge, hvilken ungdomsuddannelse han eller hun vil i gang med efter skolen. Det er et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Der er mange uddannelser at vælge imellem, men vi håber, at informationerne på disse sider, kan give dig et overblik over dem.

De to vigtigste redskaber er hjemmesiderne Uddannelsesguiden, hvor der er informationer om uddannelser, samt eVejledning, som tilbyder hjælp til valg af uddannelse, når du har tid. 

Uddannelsesguiden afholder digitale forældrekurser. De udbydes i takt med, at det er aktuelt, så det er relevant for dig at deltage.

Følg facebook-siden Forældre Guiden - om unges valg af uddannelse. Der er fokus på processen frem mod den unges valg af ungdomsuddannelse. Du vil bl.a. få tips til inspirationsværktøjer, information om forældrekurser, tidsfrister og optagelsesproducerer samt mulighed for at drøfte emner med andre forældre direkte på væggen. Det er også muligt selv at stille spørgsmål og sende en privat besked, der besvares af en uddannelsesvejleder.

Tal med dit barn - gode råd fra forældre til forældre:

  1. Anerkend den unges ønsker
  2. Stil åbne spørgsmål - Spørg: Hvad er du god til?- Spørg: Hvor er du henne om 5 år?
  3. Lyt til den unge
  4. Bevar en god relation
  5. Søg information

Kontaktinfo

Jørgen Krogh Poulsen
Mobil: 30763674
Send e-mail til uuvjp@herning.dk

Peter Villadsen
Mobil: 29220262
Send e-mail til uuvpv@herning.dk

Kirsten Thyregod
Mobil: 30763679
Send e-mail til social.sec@herning.dk

Christian Gjerløw Moesgaard
Mobil: 30763671
Send e-mail til uuvcm@herning.dk

Rikke Binderup Damm
Mobil: 29220268
Send e-mail til uuvrd@herning.dk

Heidi Rosendahl Pinnerup
Mobil: 24457109
Send e-mail til uuvhr@herning.dk

Helle Bune Bernth
Mobil: 20686057
Send e-mail til uuvhb@herning.dk

Pernille Kjær Andersen
Mobil: 22491666
Send e-mail til uuvpa@herning.dk

Marianne Pihl
Mobil: 22180531
Send e-mail til uuvmp@herning.dk

Jesper Sandal Thorø
Mobil: 25143654
Send e-mail til uuvjt@herning.dk

Jens Thastum
Mobil: 20711167
Send e-mail til uuvth@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.