Lærer i grundskolen

Der er indgået en aftale om samarbejde mellem skolerne og UU. Vi arbejder tæt sammen om de unge i skolen.

Samarbejdsaftalen handler dels om processen om uddannelsesparathed, som vi i daglig tale kalder UPV og dels om kollektive og individuelle samtaler med de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har udarbejdet 2 foldere og 1 værktøjskasse til lærerne, som støtter op om arbejdet:

  • "Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger", som dels er et støtteværktøj til lærerne i grundskolen og dels til inspiration med praktiske eksempler.
  • "Videre efter grundskolen - hvordan?", som retter sig til alle, der er en del af processen, når den unge skal videre fra grundskolen: skoler, vejledere, forældre, de unge selv og ungdomsuddannelserne.
  • Værkstøjkassen indeholder materialer til inspiration til bl.a. faget Job og Uddannelse. Se link i boksen. Find fanen "Inspiration" og find værktøjskassen i bunden af siden "Videncenter" - Til vejledere og lærere i udskolingen.

Kontaktinfo

Jørgen Krogh Poulsen
Mobil: 30763674
Send e-mail til uuvjp@herning.dk

Peter Villadsen
Mobil: 29220262
Send e-mail til uuvpv@herning.dk

Kirsten Thyregod
Mobil: 30763679
Send e-mail til social.sec@herning.dk

Christian Gjerløw Moesgaard
Mobil: 30763671
Send e-mail til uuvcm@herning.dk

Rikke Binderup Damm
Mobil: 29220268
Send e-mail til uuvrd@herning.dk

Heidi Rosendahl Pinnerup
Mobil: 24457109
Send e-mail til uuvhr@herning.dk

Helle Bune Bernth
Mobil: 20686057
Send e-mail til uuvhb@herning.dk

Marianne Pihl
Send e-mail til mari973d@dblit.dk

Jesper Sandal Thorø
Mobil: 25143654
Send e-mail til uuvjt@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.