Samarbejdsaftale mellem skoler og UU

Center for Børn og Læring (CBL) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) laver hvert år en aftale om samarbejdet.

Det er formålet med aftalen at sikre kollektiv vejledning til alle elever og målrettet vejledning til ikke-uddannelsesparate unge.

Formålet er også, at eleven kan træffe valg af ungdomsuddannelse og erhverv på et oplyst grundlag.

Vejledningen foretages af UU og bygger oven på undervisningen i faget Uddannelse og Job, som varetages af skolerne.

Samarbejdsaftalen kan rekvireres ved at kontakte Anni Ravn på mail uuvar@herning.dk

Unge der kigger på PC

Kontaktinfo

Ulla Solgaard Henriksen
Mobil: 20358156
Send e-mail til uuvuh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.