Samarbejdsaftale mellem skoler og UU

Center for Børn og Læring (CBL) og Uddannelsesvejledningen (UUV) laver hvert år en aftale om samarbejdet.

Det er formålet med aftalen at sikre kollektiv vejledning til alle elever og målrettet vejledning til ikke-uddannelsesparate unge.

Formålet er også, at eleven kan træffe valg af ungdomsuddannelse og senere erhverv på et oplyst grundlag.

Vejledningen foretages af en uddannelsesvejleder og bygger oven på undervisningen i faget Uddannelse og Job, som varetages af skolerne.

Samarbejdsaftalen kan rekvireres ved at kontakte Anni Ravn på mail uuvar@herning.dk

Unge der kigger på PC

Kontaktinfo

Majbrit Vestergaard Lambæk
Afsnitsleder
Mobil: 30360683
Send e-mail til uuvmv@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.