Uddannelse & Job

Her kan du som underviser i emnet Uddannelse og Job finde en række undervisningsforløb, som kan bruges i din klasse.

I Herning varetager skolerne emnet Uddannelse og Job, men UU-vejlederne inddrager også emner i den kollektive vejledning.

Uddannelsesguiden

I en del af undervisningsforløbene arbejder eleverne med Mit UG, der omfatter fire afklaringsværktøjer: Mine styrker, Mine jobforslag, Min skoleindsats og Mine introkurser. Værktøjet er udarbejdet med særligt fokus på at inspirere og udfordre eleverne i 8. og 9. klasse på deres uddannelsesvalg. 

UU støtter op i den kollektive vejledning på følgende teamer:

 • SkoleSkills og Erhvervsskolernes dag
 • Parat til uddannelse
 • Karriere og uddannelsesvalg
 • Valgprocessen og brug af optagelse.dk

Grundskoleområdet på EMU

På vidensportalen kan man klikke ned i målhierarkiet for de forenklede Fælles Mål til det ønskede kompetenceområde eller det enkelte færdigheds- eller vidensmål er fundet. Herefter vil man med et klik kunne finde relevante undervisningsforløb eller anden faglig inspiration til netop det fundne kompetenceområde eller enkeltmål. Der vil være eksempler og inspiration til alle fag og obligatoriske emner, men ikke til samtlige enkeltmål.

Der er udarbejdet 8 eksemplariske forløb i Uddannelse & Job:  

 • Det foranderlige arbejdsliv
 • Parat til uddannelse
 • Find og brug informationer om uddannelse og job
 • Fra interesser til forestillinger om fremtiden 
 • Før, under og efter erhvervspraktik 
 • Karrieremuligheder i en virksomhed 
 • Undersøgelse af de voksnes job
 • Drømme og viden om voksenliv og -roller
Unge der kigger på PC

Kontaktinfo

Rikke Binderup Damm
Send e-mail til rikk0733@dblit.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400  Herning

Kontakt 96287530

Se telefonliste og åbningstid
Sikker e-mail

 

Læs mere om sikker mail