Uddannelsesparathed

Det er skolernes ansvar at vurdere, om eleverne i 8. klasse opfylder de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Undervisningsministeriet har sammen med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danske Erhvervsskoler, UU-lederne, Skolelederne, Rektorforeningen og KL udarbejdet en folder til lærere, som skal arbejde med at vurdere, om eleverne opfylde de sociale og de personlige forudsætninger for at være uddannelsesparate.

Folderen er tænkt som et værktøj for de lærere, som skal vurdere, om eleverne i 8. klasse og fremefter opfylder de personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Derudover samarbejder vi (UU) med Center for Børn og Læring (CBL) om en opkvalificering af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) i 8. klasse.

Der findes foldere om UPV-processen, som kan bestilles ved at kontakte UU.

Tavle med skrift

Kontaktinfo

Jørgen Krogh Poulsen
Mobil: 30763674
Send e-mail til uuvjp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.