Projekt - Ung i uddannelse

Formålet med projektet er at løfte en bred gruppe psykisk sårbare unge samt unge med anden etnicitet end dansk.

Aktiviteterne i projektet består af håndholdte forløb, målrettet vejledning, rundbordssamtaler, hjælp til deltagelse i netværksgrupper, lektiehjælp m.m., som skal støtte de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra FGU til ungdomsuddannelse.

Projektet gennemføres som et bredt partnerskab mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner. Indsatsen supplerer den kommunale ungeindsats.

Region Midtjylland medfinansierer projektet sammen med den Europæiske Socialfond og Decentrale erhvervsfremmemidler. 

 

Kontaktinfo

Majbrit Vestergaard Lambæk
Afsnitsleder
Mobil: 30360683
Send e-mail til uuvmv@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.