Projekt - Ung i uddannelse

Formålet med projektet er at løfte en bred gruppe psykisk sårbare unge samt unge med anden etnicitet end dansk.

Aktiviteterne i projektet består af håndholdte forløb, målrettet vejledning, rundbordssamtaler, hjælp til deltagelse i netværksgrupper, lektiehjælp m.m., som skal støtte de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra FGU til ungdomsuddannelse.

Projektet gennemføres som et bredt partnerskab mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner. Indsatsen supplerer den kommunale ungeindsats.

Region Midtjylland medfinansierer projektet sammen med den Europæiske Socialfond og Decentrale erhvervsfremmemidler. 

 

Kontaktinfo

Søren Høgh-Mikkelsen
ungeguide
Mobil: 22385533
Send e-mail til uuvso@herning.dk

Malene Holk
Ungeguide
Mobil: 22162185
Send e-mail til uuvho@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.