Projekt - Ung i uddannelse

Aktiviteterne i projektet består af håndholdte forløb, målrettet vejledning, rundbordssamtaler, hjælp til deltagelse i netværksgrupper, lektiehjælp m.m., som skal støtte de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra FGU til ungdomsuddannelse.

Projektet gennemføres som et bredt partnerskab mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner. Indsatsen supplerer den kommunale ungeindsats.

Region Midtjylland medfinansierer projektet sammen med den Europæiske Socialfond og Decentrale erhvervsfremmemidler.