Uddannelsesvejledningen

I grundskolen er der kollektiv vejledning til alle fra 7.-10. klasse og individuel vejledning til unge, som ikke lige nu er klar til en ungdomsuddannelse.

Hvis du er 15-17 år og ikke har eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, bliver du kontaktet af din UU-vejleder, så UU sammen med dig og dine forældre får lavet en uddannelsesplan.

Målet med vejledning er, at unge bliver i stand til at påvirke det liv, som de kommer til at leve, så det bliver som de ønsker.

Luk alle
Åben alle

Læs om den professionelle uddannelsesvejledning

Vejledning er en sektor- og institutionsuafhængig aktivitet og proces, som lærer børn og unge om uddannelsessystemet, om arbejdsmarkedet og om sig selv i relation hertil.

Vejledning er opsøgende og har viden om, hvordan unge bliver uddannelsesparate, hvilke metoder, der kan hjælpe uddannelsesinstitutioner til at rumme unge, og hvordan man på tværs i uddannelsessystemet kan arbejde aktivt med karrierelæring.

Vejledning lærer unge at træffe beslutninger om deres liv, uddannelse og arbejde. Beslutninger, der skal træffes mange gange i løbet af et liv. Vejledningen kan hjælpe forældre med at støtte deres børn og unge i valgprocessen og i overgangen.

Vejlederens arbejdsopgaver består i at tilrettelægge vejledningsindsatser ud fra en analyse af målgruppens behov og vejledningens potentiale. Vejledere behersker mange forskellige vejledningsteorier, -metoder og -aktiviteter.

Vejledere tager altid udgangspunkt i den unges forudsætninger og interesser. Vejledere har en fagprofessionel uddannelse på bachelor eller kandidatniveau.

Vejledningens særlige faglighed er:

 • En bred og dyb viden om uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, kvalifikationskrav og muligheder.
 • Overblik over adgangskrav, dispensationer og muligheder for støtte.
 • Teoretisk baserede spørge- og lyttetekniker, som hjælper alle unge til indsigt, refleksion, erkendelse, afklaring og handling i forhold til uddannelse og fremtidigt (arbejds-) liv.
 • Varetagelse af udsatte unges interesser i rollen som kontaktperson til og tovholder i et tværfagligt samarbejde.
 • Kompetence til at målgruppevurdere til de uddannelsesforberedende muligheder.
 • Evnen til at udføre individuel-, gruppe- og kollektiv vejledning og at veksle mellem ekspert- og facilitatorrolle.

Hvem kan få vejledning?

Du kan bruge Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), hvis du:

 • er folkeskoleelev og går i 6.-10. klasse
 • ikke er fyldt 25 år endnu og har brug for vejledning i forbindelse med arbejde og uddannelse.

Elever i folkeskolen får automatisk vejledning. Når du har forladt folkeskolen, og indtil du fylder 25 år, har du ret til at få hjælp i dit lokale UU-center. Du vil blive kontaktet af en vejleder, hvis du ikke har gennemført eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Hvad kan Ungdommens Uddannelsesvejledning hjælpe med?

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan tilbyde dig en samtale om uddannelse og job og lave en uddannelsesplan sammen med dig.

Du kan også få vejledning om:

 • hvilke muligheder du har for uddannelse
 • kontakt med uddannelsesstederne
 • adgangskrav og muligheder for, at du kan kvalificere dig til dit drømmestudium
 • praktikforløb
 • brobygning
 • økonomi under uddannelsen.

Ungevejledningen

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400 Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400 Herning

Tlf.: 96287530
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.