Ung under 18 år

Er du mellem 15-17 år skal du være i uddannelse, arbejde eller anden aktivitet, der sigter mod, at du får en uddannelse. Vejen dertil er beskrevet i din uddannelsesplan.

Når du er under 18 år,

  • er du ikke myndig og dine forældre skal derfor være med på dine beslutninger. 
  • er du undervisningspligtig, indtil du går ud af 9. klasse, og skal efter 9. klasse vælge mellem en række forskellige muligheder.

Når du forlader 9. klasse, er det sikkert første gang, du for alvor selv skal træffe en beslutning om, hvad du vil. Du kan læse mere om mulighederne på UddannelsesGuiden www.ug.dk, og du kan altid få svar på spørgsmål ved at kontakte en vejleder på eVejledning.dk. På langt de fleste uddannelser er der åbent hus, hvor du kan komme ud at besøge skolen. Det er en god idé at besøge så mange skoler som muligt, hvis de har bare lidt interesse for dig. Det er også en god idé at snakke dit valg igennem med dine venner, din familie og især dine forældre.

Hvis du har brug for at få svar på spørgsmål om ungdomsuddannelser udenfor vores åbningstid, kan du kontakte eVejledningen.

Du kan bruge Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), hvis du:

  • er folkeskoleelev og går i 6.-10. klasse
  • ikke er fyldt 25 år endnu og har brug for vejledning i forbindelse med arbejde og uddannelse.

Elever i folkeskolen får automatisk vejledning. Når du har forladt folkeskolen, og indtil du fylder 25 år, har du ret til at få hjælp i dit lokale UU-center. Du vil blive kontaktet af en vejleder, hvis du ikke har gennemført eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Indhold hentet fra borger.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan tilbyde dig en samtale om uddannelse og job og lave en uddannelsesplan sammen med dig.

Du kan også få vejledning om:

  • hvilke muligheder du har for uddannelse
  • kontakt med uddannelsesstederne
  • adgangskrav og muligheder for, at du kan kvalificere dig til dit drømmestudium
  • praktikforløb
  • brobygning
  • økonomi under uddannelsen.
Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Rikke Brøndum Jensen
Mobil: 29220261
Send e-mail til uuvrj@herning.dk

Anisa Ravi
Mobil: 24457059
Send e-mail til uuvan@herning.dk

Pernille Kjær Andersen
Mobil: 22491666
Send e-mail til uuvpa@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400  Herning

Kontakt 96287530

Se telefonliste og åbningstid
Sikker e-mail

 

Læs mere om sikker mail