Pligt til uddannelse

Hvis du er mellem 15 og 17 år, er du forpligtet til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse jfr. din uddannelsesplan.

UU følger op på, om du overholder din uddannelsesplan. Hvis du afbryder din uddannelsesplan, vil din UU vejleder kontakte dig inden for 5 dage fra den dag, vi får besked på, at du ikke længere følger din plan.

Inden for 30 dage skal vi sammen finde ud af, hvad du skal i stedet for. Dette skrives i din uddannelsesplan.

Du kan altid ændre din uddannelsesplan ved at kontakte din UU Vejleder, så I sammen kan aftale et andet forløb, så du fortsat er i gang.

Hvis du og dine forældre ikke ønsker at samarbejde om uddannelsesplanen, så har vi pligt til at indberette det til kommunen og Udbetaling Danmark, som så vil stoppe ungeydelsen.

Fra den 1. januar 2011 har alle 15-17 årige unge i følge loven
pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.


Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har en uddannelsesplan.
For at opfylde uddannelsespligten skal den unge
følge sin uddannelsesplan. Uddannelsesplanen kan efter aftale
med vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
ændres, hvis den unge skifter uddannelse eller har behov for
særlig støtte.


Den unge opfylder uddannelsespligten ved at være i

  • en ungdomsuddannelse
  • et forløb, der sigter mod, at den unge bliver i stand til at
  • begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse

Uddannelsespligten kan alternativt opfyldes, hvis

  • den unge er i beskæftigelse minimum 18 timer pr. uge
  • den unge er i anden aktivitet aftalt i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Aktiviteten vil som udgangspunkt have til formål at gøre den unge klar til uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal føre tilsyn med, at
den unge opfylder pligten til uddannelse, beskæftigelse eller
anden aktivitet.


Ungdommens Uddannelsesvejledning skal senest 5 dage efter, at de får besked om, at den unge ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, tage kontakt til den unge.

Den unge skal senest 30 dage efter at have afbrudt sin uddannelse, være ophørt i beskæftigelse eller anden aktivitet have et tilbud fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Hvis uddannelsespligten ikke overholdes, tilbyder Ungdommens Uddannelsesvejledning den unge hjælp til at udarbejde en ny uddannelsesplan.

Følger den unge denne nye plan vil pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet atter være opfyldt.

Følger den unge ikke denne nye plan, kan kommunalbestyrelsen beslutte at standse udbetalingen af ungeydelse.

Børnefamilieydelsen for 15-17 årige er omlagt til ungeydelse, der udbetales månedsvis til forældrene.


Billede af et æble, der er placeret ovenpå 3 bøger

Kontaktinfo

Rikke Brøndum Jensen
Mobil: 29220261
Send e-mail til uuvrj@herning.dk

Anisa Ravi
Mobil: 24457059
Send e-mail til uuvan@herning.dk

Pernille Kjær Andersen
Mobil: 22491666
Send e-mail til uuvpa@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400  Herning

Kontakt 96287530

Se telefonliste og åbningstid
Sikker e-mail

 

Læs mere om sikker mail