Pligt til uddannelse

Hvis du er mellem 15 og 17 år, er du forpligtet til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse jfr. din uddannelsesplan.

Hvad siger loven?

Fra den 1. januar 2011 har alle 15-17 årige unge i følge loven
pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.


Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har en uddannelsesplan.
For at opfylde uddannelsespligten skal den unge
følge sin uddannelsesplan. Uddannelsesplanen kan efter aftale
med vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
ændres, hvis den unge skifter uddannelse eller har behov for
særlig støtte.