Pligt til uddannelse

Hvis du er mellem 15 og 17 år, er du forpligtet til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse jfr. din uddannelsesplan.

Hvordan opfylder den unge uddannelsespligten?

Den unge opfylder uddannelsespligten ved at være i

  • en ungdomsuddannelse
  • et forløb, der sigter mod, at den unge bliver i stand til at
  • begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse

Uddannelsespligten kan alternativt opfyldes, hvis

  • den unge er i beskæftigelse minimum 18 timer pr. uge
  • den unge er i anden aktivitet aftalt i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Aktiviteten vil som udgangspunkt have til formål at gøre den unge klar til uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal føre tilsyn med, at
den unge opfylder pligten til uddannelse, beskæftigelse eller
anden aktivitet.