Pligt til uddannelse

Hvis du er mellem 15 og 17 år, er du forpligtet til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse jfr. din uddannelsesplan.

Hvad sker der, hvis uddannelsespligten ikke overholdes?

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal senest 5 dage efter, at de får besked om, at den unge ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, tage kontakt til den unge.

Den unge skal senest 30 dage efter at have afbrudt sin uddannelse, være ophørt i beskæftigelse eller anden aktivitet have et tilbud fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Hvis uddannelsespligten ikke overholdes, tilbyder Ungdommens Uddannelsesvejledning den unge hjælp til at udarbejde en ny uddannelsesplan.

Følger den unge denne nye plan vil pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet atter være opfyldt.

Følger den unge ikke denne nye plan, kan kommunalbestyrelsen beslutte at standse udbetalingen af ungeydelse.

Børnefamilieydelsen for 15-17 årige er omlagt til ungeydelse, der udbetales månedsvis til forældrene.