Pligt til uddannelse

Hvis du er mellem 15 og 17 år, er du forpligtet til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse jfr. din uddannelsesplan.

Hvad siger loven?

Fra den 1. januar 2011 har alle 15-17 årige unge i følge loven
pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.


Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har en uddannelsesplan.
For at opfylde uddannelsespligten skal den unge
følge sin uddannelsesplan. Uddannelsesplanen kan efter aftale
med vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
ændres, hvis den unge skifter uddannelse eller har behov for
særlig støtte.

Hvordan opfylder den unge uddannelsespligten?

Den unge opfylder uddannelsespligten ved at være i

  • en ungdomsuddannelse
  • et forløb, der sigter mod, at den unge bliver i stand til at
  • begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse

Uddannelsespligten kan alternativt opfyldes, hvis

  • den unge er i beskæftigelse minimum 18 timer pr. uge
  • den unge er i anden aktivitet aftalt i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Aktiviteten vil som udgangspunkt have til formål at gøre den unge klar til uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal føre tilsyn med, at
den unge opfylder pligten til uddannelse, beskæftigelse eller
anden aktivitet.

Hvad sker der, hvis uddannelsespligten ikke overholdes?

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal senest 5 dage efter, at de får besked om, at den unge ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, tage kontakt til den unge.

Den unge skal senest 30 dage efter at have afbrudt sin uddannelse, være ophørt i beskæftigelse eller anden aktivitet have et tilbud fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Hvis uddannelsespligten ikke overholdes, tilbyder Ungdommens Uddannelsesvejledning den unge hjælp til at udarbejde en ny uddannelsesplan.

Følger den unge denne nye plan vil pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet atter være opfyldt.

Følger den unge ikke denne nye plan, kan kommunalbestyrelsen beslutte at standse udbetalingen af ungeydelse.

Børnefamilieydelsen for 15-17 årige er omlagt til ungeydelse, der udbetales månedsvis til forældrene.