Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU

STU kan være din vej til et selvstændigt og aktivt liv - på arbejdsmarkedet, i fritiden og i familien.

Formålet med uddannelsen er at give dig nogle personlige, sociale og faglige færdigheder.

Der skal søges om en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og der skal laves en uddannelsesplan, som skal vedlægges indstillingen til visitationsudvalget. det er visitationsudvalget, som træffer afgørelse herom.

I Herning Kommune er STU-området placeret i forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse hos faglig koordinator Maibrit Nielsen, tlf.nr. 96 28 43 09.

Kort om uddannelsen

Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Heller ikke selv om der tilbydes støtte eller særligt tilrettelagt undervisning.

Uddannelsen varer 3 år på fuld tid og gratis for den unge.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Uddannelsen består af 

  • En almendannende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling.
  • En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder.
  • Praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet.
  • Vejledning.

Uddannelsen kan sammensættes af elementer leveret af erhvervsskoler, produktionsskoler, efterskoler, husholdningsskoler, værksteder og andre institutioner. Når uddannelsen er færdig, modtager den unge et kompetencepapir, der beskriver de kompetencer, den unge har opnået.

Den unge kan under uddannelsen modtage førtidspension eller (for)revalideringsydelse, hvis den unge i øvrigt er berettiget til det.

Der er udarbejdet en folder om STU, som kan rekvireres hos Maibrit Nielsen, mail uuvmn@herning.dk

Billede af unge som maler fremtiden

Kontaktinfo

Maibrit Højland Nielsen
Specialist/STU vejleder
Tlf.: 96284309
Mobil: 24790875
Send e-mail til uuvmn@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400  Herning

Kontakt 96287530

Se telefonliste og åbningstid
Sikker e-mail

 

Læs mere om sikker mail