Hvordan bliver jeg tilknyttet?

Jobvejen henvender sig til unge fra 18-25 år, som har behov for individuel støtte til at opnå størst mulig livsmestring og deltagelse på arbejdsmarkedet. Vores primære målgruppe er unge med fysisk, psykisk og/eller sociale udfordringer.

Luk alle
Åben alle

Hvordan arbejder vi?

Den målrettede indsats udarbejdes mellem den unge, rådgiver og medarbejderen i Jobvejen. Forløbet tilpasses individuelt ud fra den enkeltes ønsker, mål, behov og forudsætninger. Den unge får tilknyttet en kontaktperson, der følger den enkelte under hele forløbet. Forløbet kan starte med et internt træningsforløb, workshops, samtaler eller eksterne virksomhedspraktikker i privat eller offentlig virksomhed. Der er gennem hele forløbet tæt opfølgning med den unge - både på arbejdspladsen og i øvrige tilbud i Jobvejen. 

Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde?

Jobvejen består af tværfaglige teams med pædagoger, ergoterapeuter, socialrådgivere og erhvervsfaglige medarbejdere. I samarbejdet med den unge anvendes bl.a. OCN, KRAP, Den motiverende Samtale samt narrative misbrugssamtaler. Derudover tilbyder vi NADA, motionshold samt workshops. De pædagogiske metoder og tilgange er alle med til at videreudvikle individuelle sociale, personlige og faglige kompetencer hos de unge, så de kan komme nærmere målet om øget livsmestring og deltagelse på arbejdsmarkedet. Vi er en del af CUBB og har dermed fokus på den borgerinddragende beskæftigelsesindsats i arbejdet med den unge. 

Hvordan bliver de unge tilknyttet Jobvejen?

Visitationen til Jobvejen sker gennem den unges rådgiver. Jobvejen vil herefter, ud fra den unges behov og forudsætninger, koble en kontaktperson på, som matcher den unge ud fra kompetencer og ressourcer, så der skabes et professionelt tilrettelagt forløb for den unge.

Jobvejen

Jobvejen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400 Herning

Tlf.: 96287530
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.