Ungevejledning

Er du under 25 år og ikke har gennemført en uddannelse, der fører til job, eller du venter på at kunne læse videre, så kan du få rådgivning og uddannelsesvejledning i Ungevejledningen.

Vi har fokus på, at unge, som er ledige og på uddannelseshjælp, gennemfører en uddannelse. 

Kan du ikke forsørge dig selv, og har du fået bevilget uddannelseshjælp, skal du begynde på en erhvervskompetencegivende uddannelse indenfor et år.

Har du en uddannelse, skal du enten have et job eller søge ind på en videregående uddannelse. Du har altså både rettigheder, men også pligter i samarbejdet med os.

I samarbejde med din uddannelsesvejleder kan du sætte ord på, hvilke uddannelsesdrømme du har, samt tage de nødvendige skridt for at nå målet. I samarbejde med din rådgiver vælger du de aktiviteter, der bedst klæder dig på til at gennemføre en uddannelse.

Du har pligt til at deltage i det, der er aftalt med din rådgiver for at kunne modtage uddannelseshjælp.

Er du EU borger eller indrejst i Danmark af andre grunde end arbejde, modtager du tilbud om danskuddannelse. Accepterer du ikke det, bortfalder rettigheden. Sprog er ingen hindring for arbejde, og du vil blive pålagt at søge job.

Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400  Herning

Kontakt 96287530

Se telefonliste og åbningstid
Sikker e-mail

 

Læs mere om sikker mail