Ung over 18 år

Er du fyldt 18 år, har du ansvar for at forsørge dig selv, enten ved at være i uddannelse, hvor du modtager SU, eller via et job.

Hvor meget får jeg i uddannelseshjælp?

Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud - fx ved alvorlig sygdom - skal du have aktivitetstillæg alligevel.

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Persontype Sats 2018  2019
Under 25 år, hjemmeboende 2.664 kr.  2.697 kr.
Under 25 år, udeboende 6.182 kr.  6.259 kr.
25-29 år, hjemmeboende 2.664 kr.  2.697 kr.
25-29 år, udeboende 6.182 kr.  6.259 kr.
Forsørger med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud 8.653 kr.  8.761 kr.
Enlig forsørger 12.364 kr.  12.519 kr.
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
11.282 kr.  11.423 kr.
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
14.993 kr.  15.180 kr.
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
11.282 kr.  11.423 kr.

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Persontype Sats 2018  2019
Under 25 år, hjemmeboende 3.509 kr. (inkl. tillæg)  3.553 kr. (inkl. tillæg) 
Under 25 år, udeboende 7.272 kr. (inkl. tillæg)  7.353 kr. (inkl. tillæg)
25-29 år, hjemmeboende 11.282 kr. (inkl. tillæg)  11.423 kr. (inkl. tillæg)
25-29 år, udeboende 11.282 kr.  (inkl. tillæg)  11.423 kr. (inkl. tillæg)
Forsørger med eget barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud 14.993 kr. (inkl. tillæg)  15.180 kr. (inkl. tillæg)
Enlig forsørger 14.993 kr. (inkl. tillæg)  15.180 kr. inkl. tillæg)
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
11.282 kr. (ingen tillæg)  11.423 kr. (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
14.993 kr. (ingen tillæg)  15.180 kr. (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
11.282 kr. (ingen tillæg)  11.423 kr. (ingen tillæg)

Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen.

Indhold hentet fra borger.dk