Forberedende grunduddannelse - FGU

Hvis du er i målgruppen for at komme på FGU, er det tilbuddet til dig.

For at blive optaget på den forberedende grunduddannelse, skal du have lavet en uddannelsesplan og en målgruppevurdering sammen med din uddannelsesvejleder.

En FGU varer op til 2 år og sættes sammen efter dine interesser og ønsker. Den gør dig klar til at tage næste skridt mod en uddannelse eller et job, som du kunne tænke dig.

Når du er optaget som elev, modtager du en ydelse, og dermed kan du forsørge dig selv.

OBS:

Du kan optages på FGU, selvom skolen er lukket pga. corona-krisen. Du vil modtage virtuel undervisning og have daglig telefonisk kontakt med din lærer.

Kontakt Ungevejen og tal med en vejleder omkring optagelse.

Elever, der kigger på PC

Elever, der kigger på PC

Kontaktinfo

Rikke Brøndum Jensen
Uddannelsesvejleder
Mobil: 29220261
Send e-mail til uuvrj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400  Herning

Kontakt 96287530

Se telefonliste og åbningstid
Sikker e-mail

 

Læs mere om sikker mail