Forberedende grunduddannelse - FGU

Hvis du er i målgruppen for at komme på FGU, er det tilbuddet til dig.