NextJob

NextJob er et tilbud til dig, der er på uddannelseshjælp. Du har lyst til at arbejde, men har brug for individuel støtte.

Er du i målgruppen?

Målgruppen for NextJob:

NextJob henvender sig primært til dig, der er ung med nedsat psykisk, fysisk og/eller social handicap. Du kan have dobbelt diagnoser eller helt andre udfordringer, dog ikke aktivt misbrug. Du har typisk afsluttet STU forløb, og vil gerne i et trænings- og afklaringsforløb, inden en virksomhedstilknytning er en mulighed for dig.

Dine udviklingsmål aftales sammen med din sagsbehandler. Det sker ved opstart på dit forløb.

Dine mål kan være ønsker om udvikling af både faglige-, personlige- eller sociale kompetencer.

NextJob er målrettet i forhold til de krav, der er på arbejdsmarkedet, hvad enten, du er tættere på arbejdsmarkedet eller længere væk.

Du vil løbende have udviklingssamtaler med din kontaktperson. Her følger I op på, hvad der er vigtigt for dig i forhold til din udvikling, for at opnå dine mål.

Du har mulighed for at træne dine praktiske evner på vores træningsbaner i vores værksteder.

Hele forløbet ved NextJob vil blive tilrettelagt individuelt, efter dine behov. Dette gælder både i forhold til indhold, niveau, krav og tid.

Varigheden af forløbet ved NextJob er individuelt. og aftales løbende på møder mellem dig, din sagsbehandler og NextJob.