NextJob

NextJob er et tilbud til dig, der er på uddannelseshjælp. Du har lyst til at arbejde, men har brug for individuel støtte.

Hvad indeholder tilbuddet?

Du får

  •  tilknyttet din egen kontaktperson, igennem hele forløbet
  •  udarbejdet en personlig handleplan, med dine egne mål
  •  intern praktik i NextJobs produktion og køkken
  •  eksterne praktikker i virksomheder
  •  OCN bevis på dine praktiske og personlige kompetencer
  •  udviklingssamtaler med din kontaktperson 
  •  kurser, der er arbejdsmarkedsrettet

Er du i målgruppen?

Målgruppen for NextJob:

NextJob henvender sig primært til dig, der er ung med nedsat psykisk, fysisk og/eller social handicap. Du kan have dobbelt diagnoser eller helt andre udfordringer, dog ikke aktivt misbrug. Du har typisk afsluttet STU forløb, og vil gerne i et trænings- og afklaringsforløb, inden en virksomhedstilknytning er en mulighed for dig.

Dine udviklingsmål aftales sammen med din sagsbehandler. Det sker ved opstart på dit forløb.

Dine mål kan være ønsker om udvikling af både faglige-, personlige- eller sociale kompetencer.

NextJob er målrettet i forhold til de krav, der er på arbejdsmarkedet, hvad enten, du er tættere på arbejdsmarkedet eller længere væk.

Du vil løbende have udviklingssamtaler med din kontaktperson. Her følger I op på, hvad der er vigtigt for dig i forhold til din udvikling, for at opnå dine mål.

Du har mulighed for at træne dine praktiske evner på vores træningsbaner i vores værksteder.

Hele forløbet ved NextJob vil blive tilrettelagt individuelt, efter dine behov. Dette gælder både i forhold til indhold, niveau, krav og tid.

Varigheden af forløbet ved NextJob er individuelt. og aftales løbende på møder mellem dig, din sagsbehandler og NextJob.

Hvordan kommer du med?

Du skal visiteres gennem din sagsbehandler eller STU. Du er altid velkommen til rette henvendelse til os, så skal vi nok hjælpe dig på vej.

Du er altid velkommen til at komme på besøg, så du kan se og høre nærmere om muligheder og vilkår for et udviklingsforløb for dig.

Vi kan også tilbyde dig 14 dages forpraktik inden opstart.

Folder om NextJob og Jobnetværket kan rekvireres.