Ung uden uddannelse

Er du mellem 15 og 25 år samt uden uddannelse, er du velkommen til at møde os i Ungevejen. Her er åben vejledning, så mød op og få en snak med vores uddannelsesvejledere og socialrådgivere om dine muligheder.

Hvor meget får jeg i uddannelseshjælp?

Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud - fx ved alvorlig sygdom - skal du have aktivitetstillæg alligevel.

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Persontype   2021
2022
Under 25 år, hjemmeboende    2.762  2.766
Under 25 år, udeboende    6.410  6.420
25-29 år, hjemmeboende    2.762  2.766
25-29 år, udeboende    6.410  6.420
Forsørger under 30 år med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud    8.973  8.986
Enlig forsørger under 30 år
   12.821  12.840
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
   11.698  11.716
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
   15.547  15.570
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
   11.698  11.716
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Persontype    2021 2022

Under 25 år, hjemmeboende


 3.638 (inkl. tillæg)
 3.643 inkl. aktivitetstillæg
Under 25 år, udeboende    7.540 (inkl. tillæg)
 7.552 inkl. aktivitetstillæg
25-29 år, hjemmeboende
 11.698 (inkl. tillæg)
 11.715 inkl. aktivitetstillæg
25-29 år, udeboende
 11.698 (inkl. tillæg)
 11.716 inkl. aktivitetstillæg
Forsørger under 30 år med eget barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud
 15.548 (inkl. tillæg)
 15.571 inkl. aktivitetstillæg
Enlig forsørger under 30 år

 15.448 (inkl. tillæg)
 15.571 inkl. aktivitetstillæg
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge

 11.698 (ingen tillæg)
 11.716 og ingen aktivitetstillæg
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere

 15.547 (ingen tillæg)
 15.570 og ingen aktivitetstillæg
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende

 11.698 (ingen tillæg)
 11.716 og ingen aktivitetstillæg

Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen.

Indhold hentet fra borger.dk