Ung uden uddannelse

Er du mellem 15 og 25 år samt uden uddannelse, er du velkommen til at møde os i Ungevejen. Her er åben vejledning, så mød op og få en snak med vores uddannelsesvejledere og socialrådgivere om dine muligheder.

Betingelser for at få uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

  • at du er under 30 år
  • at du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
De første samtaler med kommunen

Senest en uge efter, du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første af mindst tre samtaler, hvor kommunen skal vurdere, om:

  • du er åbenlyst uddannelsesparat, dvs. at du umiddelbart kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne
  • du er uddannelsesparat, dvs. at du kan gå i gang med en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse
  • du er aktivitetsparat, dvs. at du ikke kan påbegynde en uddannelse indenfor ca. et år og gennemføre denne uddannelse.

Kommunen har allerede ved den første samtale mulighed for at vurdere, at du er åbenlyst uddannelsesparat. I helt særlige tilfælde kan kommunen også vurdere, at du er aktivitetsparat. I alle andre tilfælde kan kommunen først efter tre måneder vurdere dig som enten uddannelses- eller aktivitetsparat.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvor meget får jeg i uddannelseshjælp?

Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud - fx ved alvorlig sygdom - skal du have aktivitetstillæg alligevel.

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Persontype   2021
2022
Under 25 år, hjemmeboende    2.762  2.766
Under 25 år, udeboende    6.410  6.420
25-29 år, hjemmeboende    2.762  2.766
25-29 år, udeboende    6.410  6.420
Forsørger under 30 år med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud    8.973  8.986
Enlig forsørger under 30 år
   12.821  12.840
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
   11.698  11.716
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
   15.547  15.570
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
   11.698  11.716
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Persontype    2021 2022

Under 25 år, hjemmeboende


 3.638 (inkl. tillæg)
 3.643 inkl. aktivitetstillæg
Under 25 år, udeboende    7.540 (inkl. tillæg)
 7.552 inkl. aktivitetstillæg
25-29 år, hjemmeboende
 11.698 (inkl. tillæg)
 11.715 inkl. aktivitetstillæg
25-29 år, udeboende
 11.698 (inkl. tillæg)
 11.716 inkl. aktivitetstillæg
Forsørger under 30 år med eget barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud
 15.548 (inkl. tillæg)
 15.571 inkl. aktivitetstillæg
Enlig forsørger under 30 år

 15.448 (inkl. tillæg)
 15.571 inkl. aktivitetstillæg
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge

 11.698 (ingen tillæg)
 11.716 og ingen aktivitetstillæg
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere

 15.547 (ingen tillæg)
 15.570 og ingen aktivitetstillæg
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende

 11.698 (ingen tillæg)
 11.716 og ingen aktivitetstillæg

Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen.

Indhold hentet fra borger.dk

Åbenlyst uddannelsesparat - hvad skal jeg?

Hvis kommunen vurderer, at du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse.

Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Du bliver derfor bedt om at komme med forslag til uddannelser og søge om optagelse på en eller flere af dem. Indtil du starter på din uddannelse, skal du i videst mulig omfang arbejde og forsørge dig selv.

Alternativt skal du arbejde for din uddannelseshjælp i fx en nytteindsats. Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Det kan fx være at tage plejehjemsbeboerne med på en ekstra tur, at lave supplerende kundeservice på et hospital ved fx at hjælpe pårørende med at finde rundt eller at gå til hånde og hjælpe en pedel med småopgaver på en uddannelsesinstitution.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du vil klage

Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v. Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk