ART/SPT

En metode i at træne de sociale kompetencer.

Hvad er ART/SPT?

ART/SPT handler om at styrke ens sociale færdigheder. Vi øver os i at forstå egne og andres signaler i situationer, hvor man kan føle sig misforstået, frustreret, angst, vred eller stresset.

Hvad er ART-Problemløsning?

ART står for Aggression Replacement Training og handler om sociale færdigheder, følelseshåndtering og moralske dilemmaer. Problemløsning er en model, der har til hensigt at hjælpe med at genkende og løse problemer på en måde, hvor alle parter tilgodeses.

Der er udarbejdet foldere på området, som kan rekvireres.

Dekorativt foto

Kontaktinfo

Majbrit Vestergaard Lambæk
Mobil: 30360683
Send e-mail til uuvmv@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.