Mentor

Et tilbud om mentor er for dig, som har brug for støtte i din vej til uddannelse eller arbejde.

Du skal aftale med din rådgiver i Ungevejledningen, om du kan få bevilget en mentor, der kan støtte dig i at gennemføre en kompetencegivende uddannelse og blive selvforsørgende.

Der er udarbejdet en folder med yderligere beskrivelse.

Unge i samtale

Unge i samtale

Kontaktinfo

Jens Østergaard Poulsen
Mentor
Tlf.: 20763579
Send e-mail til uuvje@herning.dk

Chalotte Tranberg Mortensen
Mentor
Mobil: 20 65 40 59
Send e-mail til uuvct@herning.dk

Solveig Eva Fonnesbæk
Jobkonsulent
Mobil: 2296 2568
Send e-mail til uuvsf@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.