Nyttejob i Driften

Det handler om, at du skal udføre en samfundsnyttig opgave for din ydelse.

"Nytteindsats Drift" er et job i Center for Drift og Service i Herning Kommune, hvor du udfører samfundsnyttigt arbejde for den ydelse, du modtager.

Uddannelseshjælp eller kontanthjælp er en midlertidig økonomisk hjælp, du modtager af Herning Kommune, indtil du finder arbejde eller går i uddannelse.

Du er vurderet åbenlys uddannelsesparat eller jobparat, hvilket vil sige, at du vurderes til ikke at have barrierer for at påbegynde et arbejde eller en uddannelse.

Som udgangspunkt skal du forsørge dig selv, indtil du påbegynder et arbejde eller går i uddannelse. Kan du ikke det, skal du gøre nytte for din uddannelseshjælp, indtil du kan.

Forløbet "Nytteindsats Drift" strækker sig over min. 13 uger og foregår på:

Center for Drift og Service
Hammershusvej 7 (i kantinen)
7400 Herning

Der er udarbejdet en folder, som kan rekvireres.

Billede af arbejdstøj

Kontaktinfo

Manja Tilly
Afsnitsleder Ungevejledningen
Mobil: 22432884
Send e-mail til uuvti@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.