Uddannelseshjælp i Herning

Hvis du får uddannelseshjælp, mødes du med din rådgiver. På mødet laver I sammen en plan for, hvordan du kommer tilbage i uddannelse eller job.

Ingen uddannelseshjælp til studerende

Hvis du til juni afslutter en uddannelse og søger elevplads, praktikplads eller om optagelse på en videregående uddannelse, kan du ikke få kontanthjælp/uddannelseshjælp.


Det gælder også, selvom du ikke modtager SU eller praktikløn i sommerferien.


"Alle under 30 år skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse."

Det er et af de vigtigste budskaber i kontanthjælpsreformen. Det betyder, at du ikke kan tage et sabbatår på offentlig ydelse, men skal videre i uddannelsessystemet på SU.


Vi opfordrer derfor til, at du søger ind på en uddannelse med det samme.