Uddannelseshjælp i Herning

Hvis du får uddannelseshjælp, mødes du med din rådgiver. På mødet laver I sammen en plan for, hvordan du kommer tilbage i uddannelse eller job.

Er du under 25 år og har en uddannelse?

Hvis du er under 25 år, og du har en ungdomsuddannelse, bliver du visiteret, når du møder i Jobcentret.

Bliver du visiteret til Ungeenheden, er du uddannelsesparat eller åbenlyst uddannelsesparat.

Er du uddannelsesparat er tilbuddet at komme i virksomhedspraktik eller opkvalificerende tilbud.

Er du åbenlyst uddannelsesparat skal du deltage i et forløb, der hedder "Videre nu". Dette forløb varer i 4 uger og der er løbende optag mandage. Formålet er, at du får den bedste start på uddannelseshjælp, og du så hurtigt som muligt kan forsørge dig selv igen.

Du kan henvende dig på Jobcenter Herning, Godsbanevej 1B, 7400 Herning og melde dig ledig.