Uddannelseshjælp i Herning

Hvis du får uddannelseshjælp, mødes du med din rådgiver. På mødet laver I sammen en plan for, hvordan du kommer tilbage i uddannelse eller job.

Er du lige blevet student?

Hvis du netop har afsluttet en uddannelse og søger enten en elevplads, en praktikplads eller om optagelse på en videregående uddannelse, kan du ikke få uddannelseshjælp. Det gælder også, selvom du ikke modtager SU eller praktikløn i sommerferien.